Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat en Reader

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat en
         Reader
Advisory ID   : NCSC-2019-0128
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19725, CVE-2019-7018, CVE-2019-7019,
         CVE-2019-7020, CVE-2019-7021, CVE-2019-7022,
         CVE-2019-7023, CVE-2019-7024, CVE-2019-7025,
         CVE-2019-7026, CVE-2019-7027, CVE-2019-7028,
         CVE-2019-7029, CVE-2019-7030, CVE-2019-7031,
         CVE-2019-7032, CVE-2019-7033, CVE-2019-7034,
         CVE-2019-7035, CVE-2019-7036, CVE-2019-7037,
         CVE-2019-7038, CVE-2019-7039, CVE-2019-7040,
         CVE-2019-7041, CVE-2019-7042, CVE-2019-7043,
         CVE-2019-7044, CVE-2019-7045, CVE-2019-7046,
         CVE-2019-7047, CVE-2019-7048, CVE-2019-7049,
         CVE-2019-7050, CVE-2019-7051, CVE-2019-7052,
         CVE-2019-7053, CVE-2019-7054, CVE-2019-7055,
         CVE-2019-7056, CVE-2019-7057, CVE-2019-7058,
         CVE-2019-7059, CVE-2019-7060, CVE-2019-7062,
         CVE-2019-7063, CVE-2019-7064, CVE-2019-7065,
         CVE-2019-7066, CVE-2019-7067, CVE-2019-7068,
         CVE-2019-7069, CVE-2019-7070, CVE-2019-7071,
         CVE-2019-7072, CVE-2019-7073, CVE-2019-7074,
         CVE-2019-7075, CVE-2019-7076, CVE-2019-7077,
         CVE-2019-7078, CVE-2019-7079, CVE-2019-7080,
         CVE-2019-7081, CVE-2019-7082, CVE-2019-7083,
         CVE-2019-7084, CVE-2019-7085, CVE-2019-7086,
         CVE-2019-7087, CVE-2019-7089
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190222
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    : <2019.010.20069
         <2017.011.30113
         <2015.006.30464
Platform(s)   :

Update
  Adobe heeft opnieuw updates voor Adobe Acrobat en Reader uitgegeven.
  Deze updates verhelpen de mogelijkheid om de veiligheidsupdate
  CVE-2019-7089 te omzeilen zoals vermeld onder 2019.010.20091,
  2017.011.30120 en 2015.006.30475. Uitbuiten van deze kwetsbaarheid
  kan leiden tot het lekken van gevoelige data onder de rechten van de
  gebruiker.

  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat en
  Reader. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van het programma,
  om mogelijk gevoelige gegevens te bemachtigen of om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Er zijn geen verdere details
  over de kwetsbaarheden bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht voor Adobe Acrobat en Reader. Meer
  informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Adobe:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-13.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG/353+MTEyIH2VcAQrkqgv9EKxA1sBwxCNy5k1HVe97W2pnPhZVyTrA
h3nrNvUgO0FlhC7JgJgKXOeSfvpSjqsEenrMpi8FKi8HdVoM8eMi8T20hfyidocF
FSdTYzvgUC0kjhoo4tiZjKpCAd9/8AI3sPsLDjcQFG2JiigP1BM8TN/VzKCKoII9
S4ULXbxS+OKLGuyaHzzGnXzoLGjXWdCEwyIsU4VmmJMEzXpTUlpAS4BEdrYjHxla
0m+XojEAjLRbZ6436YRzM4LF4+OwrtypQCPXZpC6gStaSkEJnh+DqyuaTgTPdokE
PY0YLMlaJnQ2BBaDnyPEPO546PbXDudqirTkrQQIwkRpPDSNBqvlY4ETaSk/F2kj
zGqeVBmgqqB0ze9HbMX6CEnSi+eoYAp2VhdXiGyeN2n9WfNNxorN9lIHSY86uVj/
ET5xuX5KZpJFYzTJlfSn/ctFr35Qn5DWd4RqwpZ6+esfuSapvmb36XT7VhX6FjDw
yD2X/vYv2Rgn+EiL7eTz+IrfuxGn6CoX
=DWgu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig