Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Flash Player

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe Flash Player
Advisory ID   : NCSC-2019-0130
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7090
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190213
Toepassing   : Adobe Flash Player
Versie(s)    : 32.0.0.142
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Adobe Flash Player. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen
  van gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Flash Player. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player
   /apsb19-06.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGQ6On+MTEyIH2VcAQoy4gv/Sk1wtcqMZNJ/i6qbNvWKklmRsFTArtbV
GinXovaNHRyEdauYBqXwLhJYmNJNFpZTPByOGFv1aqntxbbaN9s8tdSpniUVXA/w
UqNn4n1eKqAwg6I6usL82BTBefRDyOAuAYiBFkIN4XBWNCkuaDQ0vJSwwzbXKQWq
C0J4rKjxJ3C5M0eoYe+kigKCOcfo8eMlDnPLjyOdELA0i615XMDu2ZU4bwl2fVhi
xnAhiZDlUcsrg8FR7imGuPdAqcXhdjhrzJirkL2LyCxZwMbDeIZSsdn96e1TPXjX
bIm+nScbcd/cxvgYmRfyv5u5gUv75cgVKq/+yuYUdLRsd6edy75LlhaXeS2Akqwv
8ovcIAmkMJ5TLcuG+qWPMG2ZSQhdwOgP7Q504wrwTSDEvcRMAmZ/sgiXB0Vsd8fZ
aLZInAEsnDOQUr7eFxjxE7NdNLwH38xcbO8J69hHfyOln7eOugKsoQ7ET1YHzTU4
eYsZDWtY6ISB0cCt7aAX2p7bN936mNf/
=AoWP
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig