Kwetsbaarheden verholpen in Joomla

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Joomla
Advisory ID   : NCSC-2019-0131
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7739, CVE-2019-7740, CVE-2019-7741,
         CVE-2019-7742, CVE-2019-7743, CVE-2019-7744
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190213
Toepassing   : Joomla
Versie(s)    : < 3.9.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Joomla hebben kwetsbaarheden verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat een
  Cross-Site Scripting Aanval uit te voeren of om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  Joomla! heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Joomla. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.joomla.org/announcements/release-news
   /5756-joomla-3-9-3-release.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGQ6oH+MTEyIH2VcAQq2EQv/TMoBRwGJfzifwXEAJSXBcqLiAlVC4TT5
9QDnbiBs7HN1jD83czB6yDz1bepAmD185x8zelWQbuMoUxeFWw4fWMD3GSiBM3Fk
WNs7HzEYhYfCgWrSAE1o7R3XI3a+bCDuBd4anb5TGpF+AgD3F/GsgDHB0wdjQok7
7/5EoS85hGEDzgcvn2gaxYp2fxuVS0uS1jnMmdRmHPmqGP+2+HVlr7Pfsrr9CIxu
gI7ELt2gH/6NvgJ4PCeXJScAXDL71xgyS/Hoj5URjWy1PNLAkkhxzrIrEDpSbLxK
t/2vuFSOPcTCevNMC6Iu3HU4clQ7ZkXNrOpS68MKFocu1unRZouF2VqXPVyZcGtz
Evt6b3n9dlU1Tuf+S36cof4W0RM93vP99CY6FR551lDi4NzYnabinTu8NYm6AQry
Nu4hMiupB8TVEef9BHANY8ucYBRHmH/kXSVj10Oo4zYlwCWMSiqmAVrUdc3Q6GIh
uSBR8lbj+FBCIhJMZ8jXfmDz4j1RKFH4
=xYGT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig