Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0133
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18335, CVE-2018-18356, CVE-2018-18511,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190213
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    :
Platform(s)   : FreeBSD
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  De Mozilla Foundation heeft updates uitgebracht om een aantal
  kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen. Om de kwetsbaarheden te
  misbruiken moet een kwaadwillende de gebruiker verleiden HTML
  content te openen. Hiermee kan de kwaadwillende toegang krijgen tot
  gegevens over geopende bitmap afbeeldingen en mogelijk willekeurige
  code uitvoeren door misbruik van use-after-free kwetsbaarheden of
  integer overflows.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 65.0.1 en Firefox ESR 60.5.1 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versies van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox of door
  deze te downloaden vanaf de Firefox website. Meer informatie is te
  vinden op:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-04/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-05/

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-18356, CVE-2019-5785 en CVE-2018-18511 te verhelpen
  in Firefox. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /18211552-f650-4d86-ba4f-e6d5cbfcdbeb.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3 en 12-SP4. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010686.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGQ8IX+MTEyIH2VcAQrj7Qv/f+gMu+yEcAanF77xXlehpn5hcEIfDSLi
XujNufYg0Iv4D9m9N7IG0FvYxqaZj9a3VGug7gRiCC+N6PjGWlT963Kk6Jd1rVtD
NX6LQd6619a/35ktrveKLeIM3jyENDVDBhv7RxoUy4CRhijGDgHmk63ZvQCE5dKu
oMA8LXOAS2b1YTEpQ+MkpM4kZQxYn6jMJ7S8uZKJ/z+BxAzpJIRjPcj+sUVCtRV6
e2fT91i/cAh1WWTF5nYyKZxIqAVsdLuET/+at7XrMN7qWwnDqxc1wEUQ2eEBiN75
PJWRAk0FabgOmpRwdHmXUtENYG8MREPbE3LTYMvNjKBiRFDjXfyVB7vS5sg5dfvj
rWy5ZgZUuHGYAbNFeRcpvFTzwmm7bwO+LwAFUoeyXYgroyLGyLxRWNYCeLi1EFk5
8pWFONkc5S5387XK7jlV2PEnz2V8kFbEemk0G7W2kDcXsUwMEEHfCjEIHf462XQi
qPlrlQ+lLumWV2c9UFMqbTuxisFOy+tq
=sCv6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig