Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0133
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18335, CVE-2018-18356, CVE-2018-18511,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190219
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : Firefox 65.0.1
         Firefox ESR 60.5.1
Platform(s)   : Debian Linux
         FreeBSD FreeBSD
         Novell SUSE Linux
         OpenSUSE OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-18356, CVE-2018-18335 en CVE-2019-5785 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla Foundation heeft updates uitgebracht om een aantal
  kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen. Om de kwetsbaarheden te
  misbruiken moet een kwaadwillende de gebruiker verleiden HTML
  content te openen. Hiermee kan de kwaadwillende toegang krijgen tot
  gegevens over geopende bitmap afbeeldingen en mogelijk willekeurige
  code uitvoeren door misbruik van use-after-free kwetsbaarheden of
  integer overflows.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 65.0.1 en Firefox ESR 60.5.1 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versies van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox of door
  deze te downloaden vanaf de Firefox website. Meer informatie is te
  vinden op:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-04/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-05/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-18356 en
  CVE-2019-5785 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00031.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-18356, CVE-2019-5785 en CVE-2018-18511 te verhelpen
  in Firefox. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /18211552-f650-4d86-ba4f-e6d5cbfcdbeb.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00039.html  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3 en 12-SP4. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010686.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGvW7H+MTEyIH2VcAQqJzAv+PeBW+ZNrLs6qL+jaAwgzl5zh5mRhMbIx
9GBMfvscIA44fGXYu9qydAKkdztmr5FPh0XvYq4YWa8tpqg+cbU0WGqa0OjnhlZF
EfZlHzqdX5CZ3ZL9jgwNSxvoIOSPqhcGFItawc0D/YEp4l/ETloBeeeSR7tv1hBj
ddxUwvLo5JP5kcnHw1NQumLifaiIiMva9UnzAFZLVRsY8cM4ojaJq02p80YHI7RA
tkCVmngTRt5e2tdAswLNk86aUd2T10md77u5H6WPaYWk91/hLf6rQbN8eJR1XRXT
n78ghcWilSMVq8w0Ac3spkAN7VEalkhtfnE3j/VlwqyYkvPduw3N+PNaPSKXf0zn
/sZM3pKfm2OgKvURbrZHaeCGg2daME1nS3zOSz+6R4Y/+iteLrwD/PhpeM6/wiJw
uHAzNlvbZM8tVAdXg4Hy0eHpWja6zlj78y2S9Ffo6R6XqfRO1b0LEK5Kzo9SeDDN
m3oHFNLKqXWpXt0dJsVN3v8VatKj6H74
=aneq
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig