Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox
Advisory ID   : NCSC-2019-0133
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18335, CVE-2018-18356, CVE-2018-18511,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190226
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Versie(s)    : Firefox 65.0.1
         Firefox ESR 60.5.1
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Red Hat
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2018-18356 en CVE-2019-5785 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla Foundation heeft updates uitgebracht om een aantal
  kwetsbaarheden in Firefox te verhelpen. Om de kwetsbaarheden te
  misbruiken moet een kwaadwillende de gebruiker verleiden HTML
  content te openen. Hiermee kan de kwaadwillende toegang krijgen tot
  gegevens over geopende bitmap afbeeldingen en mogelijk willekeurige
  code uitvoeren door misbruik van use-after-free kwetsbaarheden of
  integer overflows.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft Firefox 65.0.1 en Firefox ESR 60.5.1 uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versies van Firefox
  installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox of door
  deze te downloaden vanaf de Firefox website. Meer informatie is te
  vinden op:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-04/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-05/

  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  CentOS 6
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023194.html

  CentOS 7
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2019-February
   /023195.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-18356 en
  CVE-2019-5785 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00031.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  http://dnf.readthedocs.io/en/latest
   /command_ref.html#upgrade-command-label

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2018-18356, CVE-2019-5785 en CVE-2018-18511 te verhelpen
  in Firefox. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.vuxml.org/freebsd
   /18211552-f650-4d86-ba4f-e6d5cbfcdbeb.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00039.html

  Leap 15:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00067.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat Enterprise Linux 6
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0373

  Red Hat Enterprise Linux 7
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0374

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3 en 12-SP4. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE
  FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-February
   /010686.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHWYlH+MTEyIH2VcAQoXYgv9Hq4eTnWtvtwmIFcHl0sWx98ld1VoZag6
cldqdVJbLe8Tf3Idyf/0PwRg20v27C4uCu1IQBIppDIM411/Sf1POAGwV/nqep6x
pO1Xu7aKvo3tr5euLhOKs4FU/cMO7fuUbNqyDSvbIrBbbEFB8v9GLIkE+mftL2O3
fQDhyqse3VHnRRerI81srKvvp1JwO2+yy9+O77+SUZ8/GM1EQfLW96hWaoT7cGk9
/nvx1/fqi0jSf4LrI44kzVJa3w0ZlEV7JuQEo3vCoFB+e/rCLVQn3y5sufk4IR/I
zWC6Dk5g+T0+6WPIeSzM4TpoodWJIc8hVAkl9h8ZtXMmtRKWVEjy55uZKHPRzH9k
C3dZtu0jZToEasgGpVyWqs8pjun+vMEY9tfI929HlLx47ETfvYk07gk9NcDXpRPK
yhJfkgnl6G1d9d7GyVLnVFIRS+FvtQZd+X0Ij3G1wu7Z8/By68jvkEDQIdNEMYnZ
oRVQQiuVUqkntF55u+mM2cRnsja2DBPl
=UOwR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig