Kwetsbaarheid verholpen in snapd

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in snapd
Advisory ID   : NCSC-2019-0136
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-7304
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190214
Toepassing   : snapd
Versie(s)    : 2.28 - 2.37
Platform(s)   : buntu

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in snapd. De kwetsbaarheid stelt
  een lokale kwaadwillende in staat om root-rechten te verkrijgen op
  het systeem.

  Er is een exploit beschikbaar voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3887-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGWMgH+MTEyIH2VcAQrfzAv/akSQUyrIf0XQDrayHN6ZGidbiuY+TILT
DvkEvBONfSPUuVB8RYdyiFdPfB6TQX4i9/SeDg7kWLKeILomwE0u/+frSusDn1tQ
OMVAfxMjED1WAcbGJ+kUZr1mDzvGjH44z3uncttjVyHDzfr7n7A0EOAT6r7tndpn
xVRQZCoUEA/i8eXfrzVk7yvSxkWt7uF042VmCbV9ij44fl7IyVynJ2NCG9H+V/sV
xEttAHAYD3xwhnQ07l2UiQ6hoVowu/pzDRyFTArfTtY8k/EqxzSJ6NFSSwisgGQM
qNB4lpMauZb0SJwhPypyQQfcjd3e2vXPUOp8O+jsZerFfm3sR1bh8A8e2quP4Psb
sVKR5TYlG6wnzLvGuxDR6JK5mgUWXt4srNGO+ItmYokOsULJIT9KmERkc0+3a0MM
XeBpvkGuWWKJ9eX64ssx8QIVUYEfzSGDjCAyVmNhFZvvmIHS2YuUfKspVfvYDDoQ
tNDQd6bMVvCoaI8XCTh3KW8KLuZkciOn
=HUNN
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig