Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0139
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5824, CVE-2018-12405, CVE-2018-17466,
         CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494,
         CVE-2018-18498, CVE-2018-18500, CVE-2018-18501,
         CVE-2018-18505
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190215
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 60.5.0
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mozilla Thunderbird. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om gevoelige informatie te bemachtigen, willekeurige code uit te
  voeren met de rechten van de applicatie, of om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00029.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGapcH+MTEyIH2VcAQrPMQwAj/t0aEXRTYgCOKBHc5bfLOlGRn0AJEY7
R4CuiJrbMXphk46wQZZufB2SvwL/0v9YuvNXn+OmnIPtk6XesYaZcfHDDMJQ8PvG
vn18QJIPg9kQHXhnvSILP6bzlBRKzuyMxv87CobI38B2Xrs3W8qBeLOBxeWLPMIb
9XSnY3VgA6E1YTuQ1xdGY6YkdByuN4tUk4DjqAVASS3+Jr6s3Ciwt8b5XBBeTIru
7nOd1DGUK9h5Sa5YKZbrj9Xg6DlLHQyOoTtT83dcVRhMhmNC8ikPnCn5P1j6Jk1j
WlfKrbnyZa8V5HLhiiIG9zE/XaGE77P6nXVKRvHmAYAKqGTFrdDBvmHOYpvpSwjk
1NNc8RLckfNI/KUemdJl72P753dqtiYdFsW/4JRwnvxdsbJ3yMu0FmQ7lijYAZwR
AiEf/LzER8rikPjCvZAoGH1jfh8zrqz4H3EISXS6TfEootAHTWrAv3L2pxNklAVl
CHvgY+OA/p5axxjnN+AXCxUsajLInRWI
=pAgl
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig