Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0140
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18335, CVE-2018-18356, CVE-2018-18509,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190218
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 60.5.1
Platform(s)   :

Update
  Debian heeft updates uitgebracht voor Mozilla Thunderbird om de
  kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-18356, CVE-2018-18509 en
  CVE-2019-5785 in Debian 9 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mozilla Thunderbird. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren, willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de applicatie of om een mail op te
  stellen met willekeurige inhoud.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Mozilla Thunderbird. U kunt de updates downloaden van de websites
  van Mozilla. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-06

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-18356,
  CVE-2018-18509 en CVE-2019-5785 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4392

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGqYy3+MTEyIH2VcAQoWoQv+NzKN1aSSkCE16ImaMgVr/hRMKh1YzwHJ
TqfTUYvtTsEqIaCooXY32FMjpJgdPh0d0+MWDHNBAmQ75yfc6Q/3QbhgEKHgV5V7
aSrOHA4ALGOMnuP4HTucppUKpRbN2s1ZHSM5REP76d0cHwKaJFSL5IkEj/N8oWVX
rQjZw1IZzwDk1iV/lBnrj4CWU89BaM5VE2nadEfH/JjpzmtL43zxpVVnPfqqKHBs
qwrkbifixwMjqVoe9ccaxGNKEl5n5vppUjLtjV+GRSfl+nbFJ2SGpgXzfPXmecsv
Q/LEMqHiXHBA4fZXajHjl1FnMHAuxnOwhpGvzrzZxgbnX1SRY+/tKnUGHpbjlSAj
NiqeCeaOP5Ln/PYqo4oQlk5Cg1F3EdxSZHCWYc7pc0VSKIrx/Cu827/UjN4CKEQY
At9wekuIB8025fPL0A5nknMxLqLgD3zV34ukk75oIW8YsmfNrQnV/5WB23jYF45G
+9oLPZZ4BnNNSeq5BuWmwVY7kUFTqbAC
=jcGb
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig