Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0140
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18335, CVE-2018-18356, CVE-2018-18509,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 60.5.1
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mozilla Thunderbird. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren, willekeurige code uit
  te voeren met de rechten van de applicatie of om een mail op te
  stellen met willekeurige inhoud.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Thunderbird. U kunt de updates downloaden van de websites van
  Mozilla. Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-06

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-18356,
  CVE-2018-18509 en CVE-2019-5785 te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4392

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-02/msg00140.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHZQTH+MTEyIH2VcAQq0CAwAgj95dTpH7d9mud9CkFfGBwMHIudkg5l+
MS4NRfAl3zjRB8mjbkGi8qUt1kP1b5nO8Cuokc0RnB+uG42q1SXEMddMzafOVQ1j
6gUq3S/5LRSc88Qa0mMmpVprRUxKa93Svh41Zlzj2YO2wtQeqZvCXJ0hyfm4Cs3B
NRzxUmh6LFahc1/wN8FycWjHZjo07mgcMN2Y6GvTm/EAqlOlX8Cq2AYgvYkOQfnB
X0hf8Mv0Jeg4Mn4avLtBcRi6M2ckKaBySLpSvJi/HIlynHzI+wdDRq4bCsNo6fva
QQ8qmpwFttg+hkGin+Q8/56uZhPfMnQCPXkD9aqtEvMxPSIiuHfUdqRcsP0wJ7ys
LtOt+AITe75cuVxZDfVqy/GU5NOCkQYk7HR/orp3XVeCfqTtWsMxTxBW0UiDhS1S
N2EZxIZsSFYLJX7zKaTKoq4G25uRTX+iofou8ae8I6XMnPKoI/mB2GoOKpAX0nkQ
0vPvJujSLtSdMqCV+ebBthmd2D0pDnBp
=4QpW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig