Kwetsbaarheden verholpen in KVM

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in KVM
Advisory ID   : NCSC-2019-0141
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19364, CVE-2018-19489, CVE-2019-6778
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190216
Toepassing   : RedHat KVM
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in KVM die door een kwaadwillende
  misbruikt kunnen worden voor het veroorzaken van een
  Denial-of-Service en mogelijk ook voor het uitvoeren van
  willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-February
   /005126.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGestn+MTEyIH2VcAQpW/Av9EkugVE04AvJ+zIWCkRC8HfyaPRmak7ug
hjo+Yym0C4LpDMwo2CrW1eLl6NMm3OrsrsClcXb1QuJXtStN56NqDQmNqhW8RHHo
1xRqtRCXYup070eKWMXxSwleTbNljG5E4dgVQ98Kz2IlYDukzSh13DQBWVJwfGNQ
BpG1gdA9af0hFaPjo60O5HLq0sukmX6j9cWW+LrqL77Oc3L1JsBMTnIVOIj2OsJR
gH6F4UH2HrmuRLj0bCZAYrKQ0fq0sOXM5q9ek/gc5/F2DORRh1qq9nC1TIANGBlu
I+2gDpXqG49tNNCSScfUSMfhmMzAscBF5eS4p56UCyAmiQk37Q2pjAWptk1fgaqr
lMLSigh1rSwrqpjW5h/9UdDU8icV2GJZLNGoamVkVSsEJaJHNZxcNTD1/uIIPo+o
OYimq57KeU7RXiPz/sPiJLMZNW9Uk9KBKSNHVK1NAR6klUFkD+bwXVQ1fXGgIBFA
u9E4362VRhFr+mK8DqO5QW861+d3BGfG
=Z6Ag
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig