Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0142
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1996
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190216
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    : 7.0
         8.0
         8.5
         9.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application
  Server. De beveiliging is mogelijk zwakker dan verwacht wanneer er
  gebruik gemaakt wordt van "SP800-131 transition mode" en SSL_TLSv2
  in WebSphere Application Server.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in WebSphere Application Server 7.0, 8.0, 8.5 en 9.0. Voor
  meer informatie, zie:

  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10793421

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGesw3+MTEyIH2VcAQpgsAwAl5nI1UAclhlfTcvr3PsBb94JBFkp6x9n
vHUAmIqCzutQxBxfGxSPIwL2j8hQRKZiBRbNZc8yuZ1Ouch/Gyb342n3YgYmXOgF
1JwPo3c0NS9/2zAYkXf1MRpCq4kA9Gw0499LQqn+G0SWJ++4hi85dR3dd9yXRLlE
T3Oxv/c3apPUpMxYQGFW3IdGixUmOD1jSvJzPtdzGToBL0ogDQlLqC4ty1nLBzq7
dzEsvq7SHiKQPynPqLFYIscmPgLgMwqpGqkgIH5ca8WLZBRioxTLX6lKQI/6fgar
AH6KhxeKGDORFM7epnTill8b5mw66zG/KZizh4n5pfcFydABG7eJRLiGy7bnp7se
TMdp2LVH+b0tJSl/7NpVg8AdSFMQ8s3dA0siexv9X/KhwcEAZAkQ/nEtwjKIgxhL
388+h2vRpOuHc/xtp7R8JfStkCJt7tCJct+bjVNVhEt9PSVpbHYjDPZPLRKt+9a0
8FJQQHKJyDu+P3nH5Ahngw+Evuld46qS
=ulJW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig