Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Docker

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0144
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-16873CVE-2018-16874CVE-2018-16875
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190217
Toepassing   : Docker
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Go die betrekking
  hebben op Docker. De kwetsbaarheden maken het mogelijk om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, om beveiligingsmaatregel te
  omzeilen of om willekeurige uit te voeren met gebruikersrechten.

  De kwetsbaarheden zijn op afstand door een ongeautoriseerde
  kwaadwillende te misbruiken wanneer de kwetsbare functionaliteit van
  Go op afstand beïnvloed kan worden.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00030.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGlcHH+MTEyIH2VcAQrF7wv/SRcH3YLksQdUUpwokKw7TgjS3BpgPVi0
lV/IFTK7HKeE+8OO+2Mcp2TKRn7U5VChB2IDZvpc58xVUoP0bO95DVBI2F0wUj96
sb2hbzYnOAbYwSreF6TlZ6BQwRHjfB2UblTwuZm8fS0uJ4lqygM1ho3HSDtWXIkq
TnwGMonX7Wex4in/jo7nGNCPjtfZd8oG5MjmP+gE5Zk+dQjs8RfOSso2LGbHFvBr
MHUw3hRDBdb+kwNwDZoFBDp1TeBYvprfe2GopyNq0EqtLX+/z/cMo/j2WVrUy5/y
vHFYhfDa3nW0osQj0JOQ4rLA6KDe+hYUxYS95JUa8bFkm1uKrNUCmWIUGItE4G5r
H/91ycvaxLMgCmAtnJgFtkAaOQVLS/jkPMw3ZQeXWX75CvvhSwgi33SQM0ukJ5dU
ANVvjFFM3JjFKCWp5CWQ1MuPUB4cMWodNGyAFndDZPSrz4TWqq7/XSkhpQxG2Mkn
M1RIAyeDV3UrRsND2aZ9yrsdBRpCFW5Q
=PBeB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig