Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss Core Services

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss Core
         Services
Advisory ID   : NCSC-2019-0145
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-15710, CVE-2017-15715, CVE-2018-0739,
         CVE-2018-1283, CVE-2018-1301, CVE-2018-1302,
         CVE-2018-1303, CVE-2018-1312, CVE-2018-1333,
         CVE-2018-11759, CVE-2018-11763, CVE-2018-1000168
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190219
Toepassing   : RedHat JBOSS Enterprise Application Platform
Versie(s)    : < 2.4.29
Platform(s)   : RedHat Enterprise Linux

Beschrijving
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden te
  verhelpen in Red Hat JBoss Core Services. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of om toegang te krijgen tot data.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0367

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGvW+H+MTEyIH2VcAQoF8Qv/TgNxNElMK0RURPAdWs84KMtxtuswpFWt
sE8fgtITCXZuaUhH6oZ9s5WCoI4eU4KLnc7Hr0ySJ4vbFzbMM8idyOfSfKMhopV7
pU3QXAm0nU9kriIygHypHJChsZih858cw6M9tTU5/VzqNOTvqyv++bgo0B2C6aEc
O4S79TBS6d54nKG3d3rU8Q3eWxxTtGZMCyCCXjqKvD1yzl1lwVViizSIm+dIhJ/V
dT4Ds4LNb7lZNtWjKhIGeJDMaTpz4jQVCBgU6sxsndxxRmSSNIzXDXoWPYtWJRyM
VzCtdwAIfPy5cxcHMEyIPBPq6lj+ahG5hHuTbRqVYGUpZw0QW3HcYOI33V3F5gbD
LEIFWH04A2CYZo9XTldqZ8cT6cSKeLhhiHdHZkIhSTA7MwKDS2/w7h5Hqkf45HTb
g2mR0Hy838rsNsET/xy9m8wG6FaerTbs7pi6nIt7jd5DqWrsYkyCmRjDIwdhb6xq
7KQRSSiXdcDn8wCn7eRdO5RmlQA+gwl6
=yPjQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig