Kwetsbaarheden verholpen in Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0146
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5754, CVE-2019-5755, CVE-2019-5756,
         CVE-2019-5757, CVE-2019-5758, CVE-2019-5759,
         CVE-2019-5760, CVE-2019-5761, CVE-2019-5762,
         CVE-2019-5763, CVE-2019-5764, CVE-2019-5765,
         CVE-2019-5766, CVE-2019-5767, CVE-2019-5768,
         CVE-2019-5769, CVE-2019-5770, CVE-2019-5771,
         CVE-2019-5772, CVE-2019-5773, CVE-2019-5774,
         CVE-2019-5775, CVE-2019-5776, CVE-2019-5777,
         CVE-2019-5778, CVE-2019-5779, CVE-2019-5780,
         CVE-2019-5781, CVE-2019-5782, CVE-2019-5784
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190219
Toepassing   : chromium
Versie(s)    : < 72.0.3626.96
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chromium. Over de
  kwetsbaarheden is vooralsnog weinig informatie publiek vrijgegeven.
  Met deze update worden relatief veel use-after-free-kwetsbaarheden
  verholpen.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van chromium beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/chromium

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00043.html

  Leap 42.3:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00045.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXGv6SX+MTEyIH2VcAQrI1Qv/VwbWSxoPUODbJcuf00o5lLKuIs4h7pGr
uUUQO64GHaR4Wp3IXTujZmGqhgqX3C9D/bCOCiSCxCaYf3FHW2xBsPm/8u7FK2Up
hRsH4QiCFOoSy99ISj8n5U21vrP+0i2qrH1CNR1646VJKbo4oeKneD0noE6Yp1yy
KIBYVqst4KZd3q2h91Jl+Qvzk4fmz49xB+pVtWg+jvOvVZbwqaOMYOLj2y8mAis9
LgX1gasc8ej/FAaiySpSXc3aA89OrL0j+mrn79KmzD4AmzJQCIIeDC/r6TEAGcnj
/+wDqifmX6DJRtVfsUuKP+0ewPIFT41WvKXuNpz4eV1JviD4th1k1pLziHWLpg+H
RR+5WP+W3Ge5jeAxNP6RwYSgLccHWegFQMqas6uZUXmdpHTCMfD0JpiLYEmDCGCi
diwN95PpPtNwWBmGRtcolEj24TP9ignITWlNiVnelR7aD+a8koxXS6UDUxHqiwPQ
RuUbSxRZuzLuMb0HQAeARLvJfu2X/2vZ
=4i4O
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig