Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss
         Enterprise Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2019-0147
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10934, CVE-2018-14642, CVE-2018-1000632
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20190220
Toepassing   : RedHat JBOSS Enterprise Application Platform
Versie(s)    : < 7.1.6
Platform(s)   : RedHat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat JBoss
  Enterprise Application Platform. Hierdoor was het mogelijk voor een
  kwaadwillende om op afstand om een Denial-of-Service te veroorzaken,
  bestanden te wijzigen of om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0365

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG0fAX+MTEyIH2VcAQr4cgv/fA/TNHqvnT2dWnD8J9ZIx2O+DRG0ze5K
82YOmc917XnsEDli9ADMBysWneS6Mty+XnqVK3QWznhGG5v0hlVVmWnKQzf7h5pe
oPnyfAnjwMHjT/5pymvBazjkGBuXkb9kfGIUk3ms/5d0Sd/w8qb4KWNxiH8zZgUQ
M3dtFsBMcPz4zkEFgrW00G6AFnBeWijmnKXUHgE85W4GNeymCWICfD1BSk14mm/p
cupww+pKbXS9Le5mFE+/oaLadgLush0mRD9SvT5RGXjYJ6VV+1WaqEUb9rKtGPLk
z9wKJPUtDEF8Vu1v5bgEBhm73n7eRari7eV6HWl8TlpqIwjr0+fhVdCea95TguhD
cnO6ZLMJ/atqmrblvTxg9ATIH9W3wlcjl8ZfvSGnfC8B+bsZJWy2FtBX9ITlESta
8EIx//8GcIelgSyHGqk3cJbDT49f35XlA5mnginE0VJZXNltCcFHr3yhHkWeEQZs
zFK8m6ect1q4Oy5ALzrvMgrS8M7tHib1
=H4oH
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig