Kwetsbaarheid verholpen in Drupal

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Drupal
Advisory ID   : NCSC-2019-0148
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-6340
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190221
Toepassing   : Drupal CMS
Versie(s)    : 7.x
         < 8.6.9
         < 8.5.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de
  rechten van de webserver.
  Een kwaadwillende kan mogelijk PHP-code uitvoeren wanneer voldaan is
  aan een van de volgende gevallen:
  - Indien bij Drupal 8 RESTful Web Services (rest) actief is en de
  webserver PATCH of POST-verzoeken accepteert.
  - Indien de website andere webservices-modules actief heeft, zoals
  de JSON:API-module in Drupal 8 of de RESTful Web Services in Drupal
  7.

Mogelijke oplossingen
  Drupal heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Drupal versies 8.5 en 8.6. Voor Drupal 7 zijn er geen
  core-updates beschikbaar, maar dienen alle modules van de
  beschikbare updates te worden voorzien. Voor meer informatie, zie:

  https://www.drupal.org/sa-core-2019-003

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG5S2n+MTEyIH2VcAQpbQwwAhhtgZvFgiR9c9UQZ8Nnh1xfpVkgpLOYH
snZwOYUXV6w5qqilO2j8y2bS6pFjkxOTBRjsdue1X67Pnvr/LhZJlqW3A7elVA9q
7tI4iGqnjtRdObEHGRsxKUtdiy2QrpZaPGoQMruF6dNMG960DOLuwoq/TKTvlG9r
49E1AqPOWx34EWPHE4qrYDK5uoKucjpMEId3hTFJrgYkjEsDPR/K3tjDvwZtrb2J
0xmuBMJkwLoQJ5czIie2pUqOAvevi03u6nlRqaFl02/gS562+VuM24jXl6Ywi09M
nghmznx6FzOuhbDtpjZaLbWM6ZO9UR15MRoekSK2ukL2SU9nNawccaR5ID/fx69s
h+hQdYXt9tZ5owdsD0yKLHFCByDfLxb/fnci6misinKvXC8reWzgGBO3zVuO0J1S
eXmH1WHw+5VHstAm/tCPpdZvm1LPKYLT1sYO6V8RPbJSgROnuNB0ShiwaMcSoGYr
RmDN8XF+Stq6oz3ZLSE4CtiDCeE0VojL
=UQRW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig