Kwetsbaarheid ontdekt in BMC Patrol agent

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in BMC Patrol agent
Advisory ID   : NCSC-2019-0149
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20735
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190221
Toepassing   : BMC Software PATROL Agent
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in de BMC Patrol agent.
  Hierdoor is het voor een standaard active directory gebruiker
  mogelijk om op afstand "system" rechten te verkrijgen op het systeem
  waarop de BMC Patrol agent software actief is.
  Dit wordt veroorzaakt doordat de BMC Patrol agent software wel de
  gebruiker authenticeert, maar niet de rechten van de gebruiker
  controleert. Een kwaadwillende kan op deze wijze als
  geauthenticeerde gebruiker op afstand toegang en verhoogde rechten
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  BMC heeft workarounds beschreven om de kwetsbaarheid te mitigeren:

  [0]https://docs.bmc.com/docs/PATROLAgent/113
   /controlling-access-to-the-agent-766670423.html

  [0]https://docs.bmc.com/docs/display/public/pia100
   /Setting+the+default+account+for+PEM+commands

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG6UW3+MTEyIH2VcAQo+PQv/WTpLektmdC5KvoVLUTysqBJDqNqDj40P
sfAOCGhlIP3o/rN06VFgFCRrAwi5wFqsM7Za+x+4pSEVXr3OI42uevsKFAO7oLNw
hSEHytX6F1nPSsyXQtwmu99TnDubHl1hXNVIrXJRvfVb00KuqmzCtWHUssHLXjvO
Bj2Lh5dsvk0YiFzXBAeoNSX3tuX3fbL+AbxzHBIJg+o2dcBavfw1Yjlgb4w0fmZ4
GaqDSt1XRDZJQDD2NHBMM7sRt2D4NgCpfnQ4Kab+M+a1QdNGLI5EEyeXlgasZ1CZ
faWsfw1858RVc7Qof+KZjFOEWhBZDNplRjNgjMrlH0/fDUPaGrowLz+/ZD/kNOix
Xxrp3KkGWrt9ryAMpfTV4eF1qOVbbpYdxOSgREodyMcgbifmmD8IHRgoNkmt/xUg
QvyHVbHJD2a5y/MQoUMMY9Q7X0H7IiAtfXLoiX2j0+VVTB080bll9L04izNdWT4v
h7ho5fm4Nl8PsvCCETvHBTi/lQnurDi6
=qH/p
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig