Kwetsbaarheid verholpen in Cisco FXOS en Cisco NX-OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco FXOS en Cisco NX-OS
Advisory ID   : NCSC-2019-0150
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0395
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190221
Toepassing   : Cisco MDS 9000 series
         Cisco Nexus series
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco FXOS
         Cisco NX-OS

Beschrijving
  Cisco heeft updates uitgebracht om een kwetsbaarheid in Cisco FXOS
  en Cisco NX-OS te verhelpen. Een kwaadwillende met toegang tot het
  lokale netwerk kan met malafide LLDP-packets een Denial-of-Service
  (DoS) veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-fxnx-os-dos

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG6UUH+MTEyIH2VcAQpvOgv/UBDmfI7Q9E8CBhB/xWdJHu8a5sIjS+ZE
8P9Twdl4eED3pgMDg1gnw7XVPMQHnfCiZgOLzia3VyLRnu71Y2HC3yRWX6xuN2Zq
fAATXHxVB08oYCoetk3I/Rhd0sUU6D4OSAXq/exLJu7vErcy7lmNARVNUt8nZgu3
+Jzkz2c9pFD24E+KGTCvSjrKbus4ecNJ24lXC9vlvQ20L+AI4mVJfVeZoQvWEGLp
ZipK+uwA9SzDc3ZtX7JBS93kGmqXgmZ2qs0WHa0e+4eDZTeUnXt6gRVffGm53V1G
+6yphG7qlI9xKy2D1HBRSkgE0VG1NAy4Yj2stp5Xq5uhPuofdYDFVbGUtJz8uoVT
s/VN5lu9of8C0wnBcWk9H6WXnBRvdhc7Qvy1g2ESm2uLJTLdi1GyKsxVlEGUJO0c
BWsQWmiSSKSwvHwgwm8jwdYzgOWpwiSw8S2ZLWC8W21qIX36PPmKq2OjUTybF/eq
oIQ4WK5eiQw43rXP00Z4u4vec23wCBcX
=M9dR
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig