Kwetsbaarheden verholpen in WinRAR

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WinRAR
Advisory ID   : NCSC-2019-0151
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20250, CVE-2018-20251, CVE-2018-20252,
         CVE-2018-20253
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190221
Toepassing   : RARLAB WinRAR
Versie(s)    : < 5.70
Platform(s)   :

Beschrijving
  RARLAB heeft een kwetsbaarheid verholpen in WinRAR. Een
  kwaadwillende kan mogelijk met behulp van een malafide ACE-bestand
  code uitvoeren onder de rechten van de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van WinRAR hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://www.rarlab.com/rarnew.htm

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG6UQH+MTEyIH2VcAQoxqwv/UTPJ7HrYqezK59S9xb3oMNgdsZrW+37x
eIsZyyRVkn7SV9WlKNzpVEgghIMN/fmfg0hQ6FdXwpYgfMk5DZawzp2UMjs5IccW
xiCWJN7FpQZHozoicExbwLxiqbe2LJb3vHFtWNOsXioVsdrxDiArxHMCZs+IThhJ
3tSUKtNqn4mVPwBLAOyodC+feF4cRImAq90SElszoJoeeb3C3pHbLVOeldmnAW3m
JcZ3WQf8DvkMXa4NnhzROpOtcGda12RdhvZ3mY0j16e0jhNw2KVlLRohcWsgzhIS
XR4LXiIfFKjsh8YRbF4wW1tYFWkwB8u0yNzh8+MV49RhiJBS6fEhRdSNP/SxEav5
xU43WfGEDM325Owkgrx9FMe5PzHp69Mg69hNmljsKnu4v3d68A2k+JSVL/ENfhKq
O2+XB6k0b5lKiWI0RKqw6geyErK0XhgDrBL9QvIZI5xj9GAr4DUgdtq+LGUtZJ/d
H1YE1YDRMYZC8wnbvOmaGOOIMUMpdWsf
=lyFB
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig