Kwetsbaarheden in IBM MQ verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in IBM MQ verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0152
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-5784, CVE-2013-2172, CVE-2013-2186,
         CVE-2013-4517, CVE-2014-0050, CVE-2014-3596,
         CVE-2015-5237, CVE-2016-3092, CVE-2016-1000031,
         CVE-2018-0124, CVE-2018-0125, CVE-2018-1661,
         CVE-2018-1666, CVE-2018-1668, CVE-2018-1901,
         CVE-2018-5391, CVE-2018-5729, CVE-2018-5730,
         CVE-2018-10844, CVE-2018-10845, CVE-2018-12116,
         CVE-2018-12121, CVE-2018-12122, CVE-2018-12123,
         CVE-2018-12384, CVE-2018-17189, CVE-2018-17199,
         CVE-2019-0190
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190222
Toepassing   : IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
Versie(s)    : 8.0.0.0, 8.0.0.1, 8.0.0.3, 8.0.0.4, 8.0.0.5, 8.0.0.6,
         8.0.0.7, 8.0.0.8, 8.0.0.9, 8.0.0.10, 8.0.0.11,
         9.1.0.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden gevonden in IBM Websphere MQ. De
  kwetsbaarheid met de hoogste classificering stelt een kwaadwillende
  op afstand mogelijk in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken
  of willekeurige code uitvoeren met gebruikers-rechten.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates en patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's

  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10792549
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10796246
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10871908
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10792535
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10739235
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10792531
  http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10739241

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG/Usn+MTEyIH2VcAQosxAv7BWj2GsANCVhVoShJ1uX0HOd3+7QMXYV4
7Y93adqQzQloGO+ZwZ4qLVXcrEcdvHBlfF4LlhKgKdUTdoDP0QMnamj2RgGFXnWf
GR72rxEiOha/vnnKQwvVZzxX+zKPucGsrxt0wm/adgmwNwcZP0rqNfPVc2hprcCa
z7NMiqjpmmHFnoQpERAMhnqbEPIpxu39Jt6Q5NIqVIVwluVOo/0LxiSXaQkl24Oa
MjewF3QwOoTbWOqR5FQFn9GiGW+pdq5h1ghzQQrcNQANQL+6qGWQklkUmu1G/mNC
hHM92uZokBSWI47NVUTIj6Wnr9qZYg3j61Ryzh/uymeBJ2JsnbW7AbpVCoVYIiBD
5D+wBIQH37jcnQdPqE6RNfd9XTP8KvrOpstyyP9pgz8TYIvgDTmfZS5n8S2rW29X
1H8dkB9gPCbg4+KV41clEuqcTQqgYN85SYTMUTTkprS0E1hXD+a+FWC1EJq35JzL
xbItkOnIAlWdIOqCbRHph5FrqBh9QPka
=/B1P
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig