Meerdere kwetsbaarheden in Bind verholpen

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in Bind verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0153
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-5744, CVE-2018-5745, CVE-2019-6465
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190222
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : 9.9.0 -> 9.10.8-P1
         9.11.0 -> 9.11.5-P1
         9.12.0 -> 9.12.3-P1
         9.9.3-S1 -> 9.11.5-S3
         9.13.0 -> 9.13.6
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Bind. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om door resource exhaustion van EDNS berichten een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Bind hebben updates uitgegeven om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid
  van deze updates treft u aan via de volgende locaties:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2018-5745
  https://kb.isc.org/docs/cve-2019-6465
  https://kb.isc.org/docs/cve-2018-5744

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXG/Upn+MTEyIH2VcAQonWgv/QwmKs9Dawhy4fWYGED5yctRvaGwKxILm
O7RJJ4O9qaaejohQYt5yjSSBtiNmlZ0jiKb9pD7ue5bUSSjzbgxUibJsWrrWPV/C
nQE5bLlP+/ozsHY8+3sRO5cbL1zCJ4SRcqiLDg6k6gjUL8t5g1efVrq2RIhGljLN
LWpBl6sj2HHW0FiwgXuWXsCedgOqbVyse2AROVaPOQ7t2U081x7n2OTeSM1YD7yA
uYjFffE3q2y392d/+OTaXRKQrWu2o1YS6v5NBicfXoBH1cfWPfKVRTJw2zQ6tS5E
M+p4jDcsR0jlFjCfQAUwtwI8DCB/8pBO/HyWunZVkouCxbXqkDndgBq1sKRCLX+E
mL34dMV4VziStyKICFnE72a81dNy3ZZXC15H93nHBotZAExCYT9ca0g8bLEDSyob
n/AjXj/xxsnVWfPie/7FBvpBu72ygzGnWAcPr24k3NOLmV6bagaIP4mKvdl9kwjB
7rlTR4jSFNAzCzaBKtuffw25p6fzHKXg
=cJsX
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig