Kwetsbaarheid verholpen in WinCC

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in WinCC
Advisory ID   : NCSC-2019-0156
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-3989, CVE-2018-3990, CVE-2018-3991
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190226
Toepassing   : Siemens Simatic WinCC-OA
         Siemens WinCC
Versie(s)    : WibuKey DRM version 6.50
Platform(s)   :

Beschrijving
  Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in WinCC. De kwetsbaarheden
  stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat
  gevoelige gegevens te verkrijgen, verhoogde rechten te verkrijgen en
  willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten.

Mogelijke oplossingen
  Siemens adviseert versie 6.50 of hoger van de WibuKey Digital Rights
  Management-software te installeren. Meer informatie vindt u op de
  volgende pagina:

  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-844562.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHWZAX+MTEyIH2VcAQpG1wv/Yg2RNZm4bmGO5kGf3RQ8W9Zu6aM7YTYY
bLYTwL/WUpiMsJpFiXHSoOVa84fJxP6W8M4mVhvBNWg1lJMGxCh3lCtAt0Alkc4P
+oEZEtkCXlz2gZ/gDdADGNZosf8PxkmRe9TEszdCnDfgMrmenL0DMpccZuTfvVMn
cpBUPElQxWSLLhynTfZPD12Tx589Hw47fQ5t98LRk1Vg+FEFEVZ+IbzRzqQwgYgC
xGxbGrZs9UFfpuhKWAQ3nUAGdaWauYmmgvtQ/JKOlDb5Q8dlxiSjkju6knV0Zl6c
CA7LXtktbLcd7hzGEEGnU6iVfrQaD9owSynmNDYCUJaa1NhclsQXfvjI74uEnpdA
r9mf3OsSWL+7Flgcxj2TAG+gKzLVK7SMvPszq96iAAM5hdhE5Nckfi6nMSPeowOd
LK/79foMj+jimOwN2GVQS1eXeLQavMo9WhJ6gKsTtTvSI5PlBcVBaBtwNwhLlNXa
691aKk7F7rVCKBMZTrRqX6u0U6JBlH4F
=o1xL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig