Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0157
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3814
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190226
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         RedHat

Beschrijving
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en
  toegang te verkrijgen tot de e-mail van een andere gebruiker.

  Het is mogelijk om Dovecot dusdanig te configureren dat er naast
  inloggegevens ook een SSL-certificaat vereist wordt bij het
  inloggen. De kwetsbaarheid bestaat doordat Dovecot in sommige
  configuraties de inloggegevens negeert en enkel uitgaat van de
  gebruikersnaam in het certificaat.

  Om vatbaar te zijn voor deze kwetsbaarheid dienen de volgende
  instellingen actief te zijn:

  auth_ssl_require_client_cert = yes
  auth_ssl_username_from_cert = yes

  Om de kwetsbaarheid te misbruiken dient de kwaadwillende over een
  geldig certificaat te beschikken.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Dovecot hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de
  website van Dovecot. Voor meer informatie, zie:

  https://www.dovecot.org/list/dovecot/2019-February/114575.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-02
   /msg00062.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/security/cve/cve-2019-3814

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHWZE3+MTEyIH2VcAQrPrgv/eCRwNS6dhLslQSBeqeCU9+v72KOKBMA3
bZZDcwhvquiUz5PS9zWRWDfVMmm9Ax+FOpraDTiDaRUCjNNUrMlIeoUd7F65iSrl
lFp7NhtMPIdwk48czKiCQxW2bVIASLYns3xbpQZEHPHXxuW6wVJu2ofQg+2ZUdD0
me3/Y4QzoqaskG/264X1khVN6nOAQEPGkvCN8hhhFV4IsW1u1cH/Gin4/FH6ig7j
JOx5N22egP9B+S1fOfVrnN+V6ZAvVZGpyd+sp5z5ZaFnnJO+n19B5lN+iPRvkn0K
bI0mQiUk2Dwwy9z6sRflUaOUQl85hHHOaTbVjItesBAQ8s7SMOkG4awH0PvECu9i
idA8EuuRHMf3QYbCmBFcZaHDgxJyTOmqBt0XHZrn0KAlOLZ6zgBGdtLKwkrASDi4
s243HNPuT49gDhtvd0opvWHz4DRn1D4hpiJvflAPsO/UaXwrWc0TngmKkYscJ/Ty
GS/Ti1A8lz9IkGSgKWjdj79E/yQ7riPi
=02nv
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig