Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0162
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9162
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : kernel
Versie(s)    :
Platform(s)   : Linux kernel

Beschrijving
  De ontwikkelaars van de Linux-kernel hebben een kwetsbaarheid
  verholpen. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken of om verhoogde rechten te
  verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van de Linux kernel hebben een sourcecode-patch
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git
   /commit/?id=c4c07b4d6fa1f11880eab8e076d3d060ef3f55fc

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHZQQH+MTEyIH2VcAQr23Qv+I7GGyK/uYnDIzBxpiHCNJCIGpM1MjFrQ
hIICOT6RG1StpZvp6HCHIRrqRftlEYSrJowkgcaPadMvWQJsYG/2qFrWSg5/xcbW
Ddl4Xt748KQZOf3OXceoyOtsTUlBNqMTIHntPX+ooLCoPBO9H0S8Yo2/Z7iC0lcL
lpR/NQ4BUel+QFJshZ4C3V6MPxTEZqWxLILM7zRWcMYVZsfSD/HngxHAEZ4CKeV5
G1iSfp0uvy2hWkh/W40yekYp/GDEzJxFR04NWYoxOz40k87dkD0z0n0mPOm9VIsu
3Ch4fs4Lh6j57UWa+mIspTtTTaGrS5l+gwU6xm2muNIDTYg8ivukuoRt04lgZSiS
Lmlyl2P7/GVS+Sw3sUaOsMoPxSfkJjXs4IxBbPV8G22zr+x3Yo4kG+vjwkgS+zWQ
NzlSBEnfsx9H2ewgZsX6nhUripoi6MdAZGLP5AP6xI09yxfGSnMXDRI2pYE7Zin2
JCAeT8Qke/3Do1EpWf6oEICrJ2e6NOyX
=ZYIj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig