Kwetsbaarheid verholpen in ldb

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ldb
Advisory ID   : NCSC-2019-0164
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3824
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : ldb
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de ldb-functiebibliotheek. Dit
  is een functiebibliotheek welke gebruikt wordt voor het Samba
  LDAP-proces. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op het
  proces uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3895-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHaDmn+MTEyIH2VcAQqW3Qv/SMYHx3c6RINlX/2t3NAlk6QjRISTUOsJ
x/imipTf9GDZFepq75SgvLT5nvqH1krwZyq0P/vru4Ux+gCRPSTxPOEXGAVWXl2x
YMJVhaVqSBd7GfvqQ/iR6+LYHsZps1+MjqWPS8plFCZDtc2baSHqIUzFXjenfBUo
isCxY0pnMvehNisnXvOdZ+sejTVBna+ttuCWQ1rk1qx9esWGjj4xURGAI6bicu/g
/Cum6+J4Bh/dks/+rVIda8I2Y2FRMo87RHOQhilJwiRO2kSM9eAHfKDRhdmN1kie
JpU/om5B5UoWyMs0MLlKd5gy1kixIUbH5pRpr0CT3n9VHhS0pp/yMWJK8jMnP8QH
7zhquMzTbikdGtQTlD5Gqd5HRDuH70bxgRF9yu8tlvdCM9NFu71E7RW6Q6JE/6Oy
ErQHQCEmd5l0ZHtvR5wgUI546cLpI5CGZjQemP28CMzNvZw7w5XdpJDGJ0r7gTXq
EzjtHpV6PP9WDeQ+CTr4M4s0V85HG7Hd
=sOwV
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig