Kwetsbaarheid verholpen in ldb

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in ldb
Advisory ID   : NCSC-2019-0164
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3824
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190301
Toepassing   : ldb
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de ldb-functiebibliotheek. Dit
  is een functiebibliotheek welke gebruikt wordt voor het Samba
  LDAP-proces. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service op het
  proces uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3895-1/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ldb beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4397

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHkoQX+MTEyIH2VcAQra1wv/U+yjICPHSsm8XF0I3PJ2ep/Qc/lCXTe8
KzilhWmksgMDEKvp2dfjZE0T7lrBhj45uoBwlboDsRcpmwvri4QbES9cmUrSR2dl
elbtFDwbm7MTOA8xE6DNYpZ6ArHp76x4odcQc+y5Bsb7TRaDhOPZUIpZHGvLAFxD
f10fwY+M1E2KotvhLpqsAj3D6qNP8gyxvKN0WH3BhFGGNy7uciU8WZNigSSU5xZa
uZFSJ+eU9RvBgjzccfTGSYHJadKv+i6tzg6j7YV6rwoDOZH6ZjcvCcrBoz08OX7h
qNXz379eFzbOrk3CyyuRffIdzqQjYvQ7ru89TF5zBX+7RCGxmcJE+zbVRhcIR7t2
SR1GRyzN57qBsTMK33e2aG1QEm0d5IukB5gLyw8220LdYwgzTrZp+jCpC/G95ixR
4oygZzHErM4lRTEMeyvgxirZ3jLoPu/lj1iflsiwSBz4tFvpnfWZibaSrtz0t+fQ
CAeHz+a56L+zy3wXEO4WT6fJ0VNy8p2a
=TxNj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig