Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Mozilla
         Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0165
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-5824, CVE-2018-18356, CVE-2018-18500,
         CVE-2018-18501, CVE-2018-18505, CVE-2018-18509,
         CVE-2019-5785
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 60.5.1
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Mozilla Thunderbird. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om gevoelige informatie te bemachtigen, willekeurige code uit te
  voeren met de rechten van het proces of om een
  Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS,
  16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/3897-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHaDjH+MTEyIH2VcAQoXLgv9Etmzj6L3K2tpSWet5TgZB+zUKM/kRjUw
LLBW+jXTFljpZtfCXkonHoiAvzCqLgoINhxykh+6iTpV9AmKScHo4mKAnFAfUUyH
ie0QPIC5BUtGekgPIM3jYxwouSG+9hpjfDcHAA78Ypb+Rd6mJQOnimQq89luSjCY
9OSYRbaEmOP7BjxOZ8PuxLTaVv9lhyzht7V3KTLPdRzGnEu7clSVynd8sQjHO4AH
STOZM8J9bSeLkji7x6r1DYLrhKoAuGZCSPf/Ovz7qLanZgLWpxyH1/oCnWo09y/T
w1Sh6Y1qpO74koRJr9SJfRZUpWlWkFIdO8BS8mNMcj0x/pB2EVBZgCDnZeHDKPqI
5EECpP7fWao6tlJcqRQIklhqZtsPicDHcVDCBpvvDYZFDgu57APgxNNIsrVzJPM+
CE5VjlGcKGWqBA2Si/1rF60uAoBy6XTteiC31eZYNqXszuLwr5/XNC2fsV/Rkwi3
9RahvTHKPZ3EfMdp2vVz+vOxwNPCONb8
=EE8P
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig