Kwetsbaarheid verholpen in libc

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in libc
Advisory ID   : NCSC-2019-0166
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9169
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190227
Toepassing   : GNU libc
Versie(s)    : < 2.30
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een buffer-over-read-kwetsbaarheid in libc. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om gevoelige
  informatie te bemachtigen. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet
  een applicatie gebruik maken van een kwetsbare versie van libc.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van libc hebben sourcecode-patches uitgebracht om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van
  GitHub. Voor meer informatie, zie:

  https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=24114

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHaDdX+MTEyIH2VcAQpsGgv/ZKUjh4Nrin0Wu0oEqRFc+PuJ5fPpgwOc
KZEXXMD9hu5dCFQRIMQE/2ZzqUAUokpfWwSlcsCFfPko6ynxFQjCObXxjenoxmT3
+n5FTyRDuC54HQ9be+DsUh9tCypSXFQIGW4QKnG+R17YnaVzyqmBtLxqxy6PbxMk
eGA5fSKEad8+7j08IENo0cR2CHr094w8YU1ngYV1/d0p0WFcPuKNGdbPxiScln1j
xY9FalvqPczcY5VC/lnrln0k9T6oWSUtK0PAd4zclBEccQZSxfKm19rtUu36dW0V
DQCqW+a6TNG2Agcj4mEUDoQYQMjIC912WC4H7Kp2pD5dGbEYdHVTHjb5uOKPzru/
qihkZbMxqGOx5xrIipYwmpV6RnbxAGvsEbeJOz+Ja8517nobPBupWbMqzFnN54Om
aip0PUZAh1TKbjVvdO/WoCzbvNfPPkeUn8wi5ukwkcbekwR/N6ezhQzrqt2xtbio
16OdoeOmJ6CRClSOG+vUsfaWbiYM+4Hw
=sLId
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig