Meerdere kwetsbaarheden verholpen in file

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in file
Advisory ID   : NCSC-2019-0171
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-10360, CVE-2019-8904, CVE-2019-8905,
         CVE-2019-8906, CVE-2019-8907
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190318
Toepassing   : file
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor file. Deze update
  voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-10360 aan dit
  beveiligingsadvies toe. De toevoeging veroorzaakt geen verandering
  in de inschaling. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in file. Dit is een
  standaard applicatie in veel Linux-distributies. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om gevoelige informatie te
  bemachtigen of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van file beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/02/msg00044.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2019-15f5147b27

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-10360, CVE-2019-8905,
  CVE-2019-8906 en CVE-2019-8907 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-03/msg00076.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise 15
  om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-8905, CVE-2019-8906
  en CVE-2019-8907 te verhelpen. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190571-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXI/ISn+MTEyIH2VcAQofdQv/fUM4I+8wvV+Rvc4sg9vDii2Q1Lhma8cx
tv/5Rf1DLeRsGpcuk0PWltw64yhOSeGdrBzdrd5khZdTZirjYr/1sDQTnheJar3Z
Sfd8BIVG9tJEoWm7AX2/+cMQlWK3wA4m+xgqHjitRprebRDNCux/TNSXe2E+Quyh
LMrMgU5HW/pO8TZJe3aESE/0OrtMvWrqv8QaDtceK8pi0FHChqfHU1Jfn5cOrRvI
ZBLjruaij7oPx9cvMpSkUmhhiXQmBBKjfFSdF2wZuZXsx9REFN5/kPZRkQp0jY+Y
hf23vSdW9i+z1aa300+WiZffeLnaX1kRFESwNmwwwLRoBhqBA08HkX0WnACqkwFN
RBlffSiVn/IqeQDfQa9HV3d8bfei5JRR6jXsLEacSjbneqzOl5lBnlJp2GFGB0hw
aAjda7OonYjj9FvJiBqkGcv0HVPV/SLKWbTDI+BEVjw/orEIDT1IXJRRLqMP7b0y
KegE+85FeYEyuduVahAKSXB9Q3GROSV8
=1svb
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig