Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Smart Protection Server

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro
         Smart Protection Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0174
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-11398, CVE-2017-14094, CVE-2017-14095,
         CVE-2017-14096, CVE-2017-14097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190301
Toepassing   : Trend Micro Smart Protection Server
Versie(s)    : < v3.3 B1064
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Trend Micro Smart
  Protection Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om systeemgegevens te bemachtigen, om willekeurige code
  uit te voeren, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om een
  Cross-Site Scripting-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Trend Micro heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de website van Trend
  Micro. Voor meer informatie, zie:

  https://success.trendmicro.com/solution/1118992

Hyperlinks
  http://www.coresecurity.com/advisories
   /trend-micro-smart-protection-server-multiple-vulnerabilities

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHkod3+MTEyIH2VcAQqPxQv+ILW8TRHKPRb/lihNn06nBvFAVLSVzd9S
hMJokc/aD3MWN41H8T6clrXKVzz4ajthLpxu+WfTIUraNGcxAvK8IxxWilvknwSR
xT652GBBNYUCztfZLKVLrdZ2TZToB5chELtS+aZNHQxB7zp1IWh5fSDw38kfbBWP
u/eUyV+FjujVqBHRm4aH1IxaeyWJ5ulUrj0eLSOastNNvHeO4/o3eoBNMqZHDYhx
4JC93I6T9WGsY2WQc0kURVvXBmyV20DpTro39eBldfgY9CKMxf16sG2TTs5Ireai
Fk1xkiNP6/dBeOhKsxnb3P7waxQdl/lbwZADgZHuN3zwMpleLWL2Ac2LbFxv1uIg
pXsgZL+fb44qrNHSC4NSQCuAnOsdCJaVKt9WdA0KGGLuOS9eA/NvVm2mL7ZZuvzY
Aqmla7MN9JUw/dcWfybdIKpaeaerN5XsVAPZALteSZxTipQn3XP+bZ7Y+KwtvfxJ
2rdCzN3D+F2swwW4lGOGlhjsRZxwcCtr
=0HDL
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig