Kwetsbaarheid verholpen in Asterisk

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Asterisk
Advisory ID   : NCSC-2019-0175
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7251
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190301
Toepassing   : Asterisk
Versie(s)    : 15.x
         16.x
Platform(s)   : FreeBSD

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Asterisk. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken. Om de kwetsbaarheid te misbruiken
  dient de kwaadwillende een specifieke SDP-protocol overtreding te
  veroorzaken bij uitgaande calls.

Mogelijke oplossingen
  Asterisk heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de updates downloaden bij Asterisk. Voor meer informatie,
  zie:

  http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2019-001.html

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in asterisk. U kunt deze updates installeren uit de
  FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  http://www.vuxml.org/freebsd
   /be0e3817-3bfe-11e9-9cd6-001999f8d30b.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHkoa3+MTEyIH2VcAQqcZAv/VBKmVX4M3wZ9R5hR2CET51XFp9VRPdoy
r5VH/LXw7KH3VJoafu6o3i028mUVM1Wale1gTuhlbptTgWIzkLP+eHncvBJWMQin
UClYteGGCe5NpMB+E8tMCBiyu2DqYcVN7yaEmix9fU4stThushvtk74rxOt6fmS6
aC/l1MoH83wetqB5nGGIDBcBAKDvnk5mXkseRmY+jLCg2diFus7sB4FgnhcQUJ8i
oOAHP0P5TttfYiu3iLBd59p93YZ6i69tnMZPHO/jgunvJIcYzP19xNM71wNF++Vx
kuLoYp+pSRsu4d2xoPZ5t+/539dEnCRJ2t1dntXFXZBRJ+JyxsNHaQw+GtOfLATt
fG4gpvPdWOYdEB+kNi4TckhwlFMTMTAWg1IVwAtdRHnv90sGI3T9SPhTfIHh1iFn
E6UUekm4biCkp+Qk3vnLU+HwIkIxbPdPInDr6XWYa5cQXaqHZYC7rheDZRdFpEMO
mkNKUfmFvxJYj42HfhmoAV28DZ7DK6IL
=lFvW
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig