Kwetsbaarheid verholpen in McAfee Endpoint Security

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in McAfee Endpoint Security
Advisory ID   : NCSC-2019-0177
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3582
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190301
Toepassing   : McAfee Endpoint Security
Versie(s)    : < 10.6.1
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in McAfee Endpoint Security Client
  voor Windows. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om zich verhoogde rechten te verschaffen.

Mogelijke oplossingen
  McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de updates downloaden van de website van McAfee. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10254

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHkoNn+MTEyIH2VcAQrQbAv+Pco3vBW55tNuZCkx5r01wiUE7BEEYCX8
1D0OiqEqbKWb/A2UwhBeIYofakdv6XagxMm1diZyoImRmNXeKSTFcftrcG75LYVK
KoxzNMlcfeVDgJRkXF3WFFo4ynXorJ32N82cvOQq6oKck3yoxFIU/gziGj5ZwvW8
ZYKy5v9ERZVINd5b+PIk1HHjKF2a8fYvqc6An8nClSjNXJb05EpinxzHR+J43KWd
IMM1yVFOE4Tkap6U2M9RCqCWyYrTmTIUftIwE3Oto16neCpL8ctFIpg9uHKkgO9R
fgeJpq111SJDSlWNDQ3mw6Xy5Toskt7isneJMmSwEu3+MGzB1Vo4tGvyzUD0H/jh
86Yw0GK8VBCtLSv1C0+E/isgkV38oWIWoeb/evaqnIY82xnAUpPyFc7aNGs8LKkv
P2J40f/kFNUQ0lLwWoQrwRPRX8Y9SoIAU6v37png9srfiCwnB8tUYL89qY8NbYX5
6sUC2C1R1Janfn82Kf10uY6/E2apPeei
=++29
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig