Kwetsbaarheid verholpen in Adobe ColdFusion

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe ColdFusion
Advisory ID   : NCSC-2019-0178
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-7816
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20190302
Toepassing   : Adobe ColdFusion
Versie(s)    : < 2018 update 3
         < 2016 update 10
         < 11 update 18
Platform(s)   :

Beschrijving
  Het is mogelijk om een file-upload beveiligingsmaatregel te omzeilen
  in Adobe Coldfusion. Hierdoor kan een ongeautoriseerde kwaadwillende
  op afstand willekeurige code uitvoeren met de rechten van de Adobe
  Coldfusion service.

  Om misbruik te maken van deze kwetsbaarheid moet de kwaadwillende de
  mogelijkheid hebben om zowel een malafide bestand te uploaden naar
  een publiek beschikbare locatie als de mogelijkheid hebben om
  vervolgens dit bestand uit te voeren.

  Adobe geeft aan dat deze kwetsbaarheid actief misbruikt wordt.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft een out-of-band patch gepubliceerd om de kwetsbaarheid
  in Adobe Coldfusion te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-14.html

  Aanvallen op deze kwetsbaarheid kunnen ook gemitigeerd worden door
  toegang tot de geüploade bestanden te beperken zodat deze niet
  ingezien en uitgevoerd kunnen worden.

Hyperlinks
  https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-14.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXHp47n+MTEyIH2VcAQrpKgv/XO7jled5yZCduCVm1nttUHGumLw1eZfN
TGGZPyczGO7U/gll5Q7r6EV5oju0ZQJ25eixCq8HmdlftBjsDUy9KmyYAmlU/CCK
nehJr0r+EPraC34w8+nL58bqZV+fIFsB5P19LcpYjsr2Q9qultdW5Wcx5h74KJcU
/OiqjTJkzoZPFJWdQQoCxyG3f40++rBFzS2qjO6x2vkPkPC7J2GP0HcsJOmmunBn
MB+Uukp1Nr2rnkNhvCWNPGnY15Xbx6d6jY7aZQn8Gf0hdyRDT8lnf6gUZ2BUWfhK
/8cYlCUrq5o46f0zWtjzv4t0YYIFPmlfe58d1A0n7a7Gt/a3p2mpK/TwqQTUXE8Z
RRonBAYRH3X0tKBULfMPHhpYILpSBMFM8ukSUdU0C1tDa31s9jEf9d6NkfgdEgV2
S3weVqwnzMIRmNujGKActCKrvfZ79RxnBTxdN0SxYIaPwCOk5JFzNTIqC6OaNmse
VLoxjfiV/WSd8n5pC7bhmiJuwM84GN5v
=nDiY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig