Kwetsbaarheid verholpen in Checkpoint ZoneAlarm

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Checkpoint ZoneAlarm
Advisory ID   : NCSC-2019-0179
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-8790
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190304
Toepassing   : Checkpoint ZoneAlarm
Versie(s)    : < 15.4.062.17802
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Checkpoint ZoneAlarm. Hierdoor
  was het mogelijk voor een lokale geautoriseerde kwaadwillende om
  verhoogde rechten, in de vorm van SYSTEM-rechten, te verkrijgen. Dit
  was mogelijk door een kwetsbare WCF-service.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Checkpoint hebben updates beschikbaar om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://www.zonealarm.com/software/release-history
   /zafavfw.html#15.4.062.17802

  https://www.zonealarm.com/software/release-history
   /zafree.html#15.4.062.17802

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH0MeX+MTEyIH2VcAQrRYAv/Vs3xg5/G1/paCXINj3/rdm+CYJrsSHV9
ojDC/TISMFyxno+550ACQs6usBu+pgdhzaDuASFquQj5kOb4qbx+xa3SQK+2HTvS
G4wadTqijGivQtWghCwapKSwBoZsDcCgVvBPI34DvxlDxT7RKPfRlu16QW6oU5AS
8R2lF7cOwgMofEmVXMp7Zm8fT9vovRRGTupQZGVmTRcY1iKjUIguA3BdU3j6dyDh
qSvKI2h45zIhfitZIdGJJ9hZfoNlSGDfjj7fOEulWeBosTLzDjTDSAoGjKvNX/l4
9axwg149HrCJq4xUB/gJLh5v2gHc2nq/wgqQGv+QBZLu6mYvz8sx4vlPdYR6Jjr6
bLUhIC+O3xa+8y43vbgaUjQUfT7J9RfrNIMGJZW/zGnGXX5UiWqlWLxGzijFmzPx
d9460oJwXfGB+OR7uraZcwnJIbqGG5rN85MTcUSAQSAomHaogujbq/YE5t+VHCZS
p+bKYP5E/rxKI0fSB9id7XfPd9qDde13
=cCVI
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig