Kwetsbaarheid verholpen in pfSense

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in pfSense
Advisory ID   : NCSC-2019-0180
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2018-20798, CVE-2018-20799
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190304
Toepassing   : pfSense
Versie(s)    : 2.4.4_1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden ontdekt in pfSense. Hierdoor is het
  mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om
  brute-force beveiligingsmaatregelen eenvoudig te omzeilen. Dit is
  mogelijk doordat de configuratie ervoor zorgt dat er maximaal 1
  service IP-blacklisting kan gebruiken waardoor andere services niet
  bescherm worden tegen brute-force aanvallen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van pfSense hebben updates beschikbaar gesteld en
  mitigerende maatregelen gepubliceerd om deze kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://redmine.pfsense.org/issues/9223

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH0MjH+MTEyIH2VcAQqOrwv/c9KgOOM28SZ2n3/cVunYCftMkvBAsZC9
+k29rbHY4ZBtZa5Pz4evQgqwcTF+f5b+6TG3eJ5q7K+HKy1fi0sjjJ1RV31R06fT
ZD+tGRz8b+4neL57wQ2RIyqPBkQW3k9/V2vje/ozrcAdrQrP7lI8GlyE5qXMCEex
5gNQnlwq1tKoLxGtfwnPkjc/G5ohzEnDsf4X7Yi34Idp0OPXX//grdAZiPaE2B0W
FutCpw/ZUayt2EAN8hlpjtIWMBUGkK+JWyWhxVCrwXuomPOBK5NeJXtd6X42UduQ
59/QxQ6z8cN+SgGeMi9bkKHcqYF0mN7EzU5IoB59GjDD4df3Y9QYbWuKU3k/OvO5
bl2OCSaArGjcF6snGt4xwiJhdAIgeEjG+FPShLPUGP+387gBHttCbh+IfQMeyrxd
bgtmZLOapHp9gB1D/YybfjoqFYdfSz93JzokGuyKfvAGd3ojDFLYqLb/Rtt9LbSz
HNveXmREJRAX2Igv+ELtG5G8Bp6m9qn9
=nIR4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig