Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0181
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-5786
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190306
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 72.0.3626.121
Platform(s)   :

Update
  Google heeft aangegeven dat er actief misbruik is waargenomen. De
  inschaling van de kans is hierdoor aangepast van medium naar high.

Beschrijving
  Er is een Use-after-Free-kwetsbaarheid ontdekt in de
  FileReader-functionaliteit van Google Chrome. Hierdoor is het
  mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende om willekeurige
  code uit te voeren in de context van de gebruiker. Dit is mogelijk
  door een slachtoffer een malafide bestand te laden inladen via
  Google Chrome.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Google Chrome hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/03
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH/zMX+MTEyIH2VcAQp5ygv/RiOE7SySLJm4/9t0VL5J8R+zr6ZCu7wz
SOyTlOuONh5Zvy7sPxTm7k2/xtQxmF+Oek0xE0b0+r0vedsjGg4ZWckybBkBJ06i
WT4373xzAIBP2Qzq4eAloL6fn+UXIpbs0UzdE5cLESRLJ8x8s47MMMBHvuffIoQb
rXN2ad7tdMn5Es6tGMot86KhzqKIr1mdykjmCJkWGxpMqvrzNGmqODD27LqD6thj
+l22ewmT1t+ygewpIqYM//KXO7XmYkQZKw0PVmn45PitdtD0BO1ZKn7LJ1DvNqpM
rZLNoKR7ppsHENgoMjaf5SYLhkI877602YzuPy8igK0MP9TQ/ewWk77zdRpvcmBl
pJRgarnUmqxGikfTRiENFUsztXf4l+HTKkcOxjWjtF9AdJbQaaU+A/xi+c6MRq4L
wEeDjx834tt1P0q3XgmwEr4jVKbZeJfZpdz/ZfJfop57I6lGaJiOu+P33yBe7Bmv
OfVz4kgpl6v3Yl4HqNlrR6FP4XpQj1e+
=DBmj
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig