Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome en Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0181
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-5786
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190313
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 72.0.3626.121
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         RedHat

Update
  RedHat heeft updates van Chromium beschikbaar gesteld voor Red Hat
  Enterprise Linux Server 6 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor
  meer informatie, zie Mogelijke oplossingen.

Beschrijving
  Er is een Use-after-Free-kwetsbaarheid ontdekt in de
  FileReader-functionaliteit van Google Chrome. Hierdoor is het
  mogelijk voor een ongeautoriseerde kwaadwillende om willekeurige
  code uit te voeren in de context van de gebruiker. Dit is mogelijk
  door een slachtoffer een malafide bestand te laden inladen via
  Google Chrome.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Google Chrome hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/03
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Chromium beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4404

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates voor Chromium
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van
  YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-03
   /msg00011.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0481

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIjLIH+MTEyIH2VcAQp9NQv+JlMwt7WxmV+XfX3GzM6dzF0AwY8jnBfm
0b2EAjKOV58fY4LHQvHB/+XcIUsQc6mPypQUcJzJww7QroKYEMeINWCK9eJtAxJg
g73VPaEtT1bpDM3G7V5dgq6WsAz1X7Kee4h7PXhdrxr2GpCmRb8INh43H5kGLmu7
qhb2TTT/ghD6+yYADS28ppfbm21LzoLc85GsJ9OJoamTjyJCAVBRMxQysc7RWAda
M/0yPN6J9UCCwqrlkCyfAYq3IIXmr93bTv3UI2ZfNsb+SzZ9J/Hr2Gst9acSzvmI
uK4jf0n8cf5vUHCxeCJTXrPllbWvYdIEXibyUe91376HZRqeSW4ulS/F73Ve4YTN
7L1oCH0gADToEAR87g6TwVZ4KYyyxGW+PrI+rnio2k1KJ9yCKvUOLTzckHknsz/j
jQZtW0EfclVfXz7ZYhSTmF+Ao2S3xtwUdWGfn/lMECWAyHfZBIsNVVjXhlxjsjGH
blDIvVtLM41Fdx+OmEaqjsn0btQWVABC
=Nbfg
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig