Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Android

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Google Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0184
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-8252, CVE-2018-9561, CVE-2018-9563,
         CVE-2018-9564, CVE-2018-10883, CVE-2018-11817,
         CVE-2018-11958, CVE-2018-11966, CVE-2018-11970,
         CVE-2018-11971, CVE-2018-13899, CVE-2018-13917,
         CVE-2018-13918, CVE-2018-20346, CVE-2019-1985,
         CVE-2019-1989, CVE-2019-1990, CVE-2019-2003,
         CVE-2019-2004, CVE-2019-2005, CVE-2019-2006,
         CVE-2019-2007, CVE-2019-2008, CVE-2019-2009,
         CVE-2019-2010, CVE-2019-2011, CVE-2019-2012,
         CVE-2019-2013, CVE-2019-2014, CVE-2019-2015,
         CVE-2019-2016, CVE-2019-2017, CVE-2019-2018,
         CVE-2019-2019, CVE-2019-2020, CVE-2019-2021,
         CVE-2019-2022, CVE-2019-2023, CVE-2019-2024,
         CVE-2019-2025
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   :
Versie(s)    : 7.0
         7.1.1
         7.1.2
         8.0
         8.1
         9
Platform(s)   : Google Android Operating System

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om verhoogde
  rechten te verkrijgen, om toegang tot gegevens te verkrijgen, om
  willekeurige code uit te voeren (al dan niet met verhoogde rechten),
  of om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken.

  De meest kritieke kwetsbaarheid die verholpen wordt middels deze
  update bevindt zich in het Media Framework. Een kwaadwillende op
  afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met verhoogde rechten. Om de kwetsbaarheid te
  misbruiken moet de kwaadwillende een gebruiker verleiden om een
  malafide bestand te openen. Google stelt dat het geen indicatie van
  actief misbruik heeft.

  Google heeft de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1989,
  CVE-2019-1990, CVE-2019-2009, CVE-2017-8252, CVE-2018-11817 en
  CVE-2018-11958 geïdentificeerd met een 'kritieke' impact en de
  overige met een 'hoge' of 'gemiddelde' impact.

  - Beveiligings-update 1-3-2019 (patch level):

  Framework
  Er bevinden zich drie kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in deze
  sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om zich verhoogde rechten te verschaffen of om gevoelige informatie
  te bemachtigen.

  Media Framework
  Er bevinden zich twee kritieke kwetsbaarheden in het Media
  Framework. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren met verhoogde
  rechten. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende
  een gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen.
  Daarnaast bevinden zich drie kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in
  deze sectie die een kwaadwillende in staat stellen om zich verhoogde
  rechten te verschaffen.

  System
  Er bevindt zich een kritieke kwetsbaarheid in deze sectie. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Om de
  kwetsbaarheid te misbruiken dient de kwaadwillende een malafide
  bericht te sturen naar een kwetsbaar apparaat.
  Daarnaast bevinden zich 16 kwetsbaarheden met de impact 'hoog' in
  deze sectie. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om zich verhoogde rechten te veschaffen of om gevoelige
  informatie te bemachtigen.

  - Beveiligings-update 5-3-2019 (patch level):

  System
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid met hoge impact in deze sectie.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om zich
  verhoogde te rechten te verschaffen.

  Kernel-componenten
  Er bevinden zich drie kwetsbaarheden met hoge impact in deze sectie.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om zich
  verhoogde rechten te verschaffen.

  Qualcomm-componenten / Qualcomm closed-source componenten
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Qualcomm-componenten.
  Drie daarvan hebbende impact 'kritiek'. De kwetsbaarheden betreffen
  de Qualcomm-componenten die nader worden beschreven in de
  desbetreffende Qualcomm AMSS security bulletin's of security
  alert's. Qualcommm verzorgt de inschaling van deze kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-03-01

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH5J9X+MTEyIH2VcAQq81Qv/XGQUzQGgU+8GC5u5EhxjTDIjo6IF8RzU
EmHoh26odqWzK3SZtVDj20WPWObgDI6kSR7fghgErDAdIyocJ+ksl9OBo3//FmZl
gwxZJcyGr6O+D9qeNMIhiTFho1JFFZBH1RFvC/xFqUkzLB02EXs7Id4O3UjP30Ml
DVRTWkLGBhPe0+oRBq2m1NelMnv6u8vFHzfp5ZX0MaUETsWma08YrNNmK4GzA8Mk
ueMGEekIcUuTedKenLn1xfa7KOVaSm7GSpHcLDcuMA0T2ZMQKyAvOjSbFS2P6vMm
WIQT/tz9p4GLfIZprqY9brrkQqfGPx8OE4/USIqUNpEfJxaS5/O7j6PhbYFQlA+l
Mjnk7coKsYQ+PqprffV/qZYneTHjJg/xO3tyso3U0+YXhtn8clDRwDomqaBWHBkK
6leGF/+0aDriqMykTS0W0HZAIRhFWH+psbAK7hNexaHEW3J8AW6iCfVpvRtEq1D6
WqXp9BNy7rWriQPwkSzvivBqJq+8PLZs
=ciVJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig