Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Gitlab

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Gitlab
Advisory ID   : NCSC-2019-0185
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9170, CVE-2019-9171, CVE-2019-9172,
         CVE-2019-9174, CVE-2019-9175, CVE-2019-9176,
         CVE-2019-9178, CVE-2019-9179, CVE-2019-9217,
         CVE-2019-9219, CVE-2019-9220, CVE-2019-9221,
         CVE-2019-9222, CVE-2019-9223, CVE-2019-9224,
         CVE-2019-9225, CVE-2019-9485
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    : < 11.8.1
         < 11.7.6
         < 11.6.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in GitLab Community
  edition en Enterprise Edition. Door deze kwetsbaarheden was het
  mogelijk voor een kwaadwillende op afstand om een Denial-of-Service
  te veroorzaken, om toegang te krijgen tot lokale bestanden, om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen of om toegang te krijgen tot
  systeem-informatie.

  De meest prominente kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat
  om een slachtoffer automatisch malafide NPM-packages te laten
  installeren via de automatic-package-referencer.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van GitLab hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://about.gitlab.com/2019/03/04
   /security-release-gitlab-11-dot-8-dot-1-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH5KB3+MTEyIH2VcAQoJxwv/YBnCG6j0KnwKblfvTWU6uO1VJ952ZRFB
iS7QEQ/7fiI+x4dK9Y/VwiRnV87MO3/hl+MLRz1EtgaPNm1yTGdlpTknB522dWw6
SZXZb+9OHZytnN/nYOjaOysYQe4E4XS6wWARRgg6jYMBlX1TEMY22DjTqCIKImOM
U8NnItpk3PVq9Aai5X1v6NgB2m/tqI+Cy1JKds8K8KXRLoTz2jEin5LOAHMXW1lN
BtVayVwD5w5p0GJWR342iyRfRv7/qedLdkNGZgILYuISgDhFlQs5LehhNoZnieBD
1cenvmNGAJbVGASxjrEO34zrvylDQMbVb4da7C9FsFT70rFbeNAxnP0HSPNi4WEC
QnZVwp34CnrZ+ybb+kj7y84VqmDcVPi7nyCyEc9IdSTthr1sv4FXPcSjXykZeQFx
V5MieVDkM0DuCFC8xGF0qae4nlXcz3SIxrfX7ZsYyQsnuS8pSigVsVd7z1H+HOA1
TDfJkRUEwdDfxWa2rR7J43Uyd+Z7KGRE
=MgFY
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig