Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0186
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-1120, CVE-2018-5391, CVE-2018-9568,
         CVE-2018-16862, CVE-2018-16884, CVE-2018-19407,
         CVE-2018-19824, CVE-2018-19985, CVE-2018-20169,
         CVE-2019-3459, CVE-2019-3460, CVE-2019-6974,
         CVE-2019-7221, CVE-2019-7222
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise 12

Beschrijving
  De ontwikkelaars van SUSE hebben kwetsbaarheden verholpen in de
  kernel. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  de bovengenoemde kenmerken te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com).

  Voor meer informatie, zie:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20190541-1/

Hyperlinks
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-1120.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-16862.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-16884.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-19407.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-19824.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-19985.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-20169.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-5391.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-9568.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-3459.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-3460.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-6974.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-7221.html
  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-7222.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH6Uy3+MTEyIH2VcAQoadQwAkDpWw9VzznBbnpkYcmD3bCKZWZQQ9UG+
Z8kn2W+q8ONubrxlTEJqoJiMcadWE4QUYzrwALYb7hSH7m+sXtCQVkSjRM0fwcEc
ao8MaZXrpyvzyLIWmW6lB2a0KLR8ZkdHmN47W0T/1rONS0UkTlA4Jh1zUvhbxYa6
zkwAbbrcI2w5yMyk82aOlaiQOz4+WiFo9F070dIOc0I1ybp/ltIMZFfdz0U7jkFJ
iJyuOVLMteDxCCQEl4Q6yf1BsFtT0qoOXtLkjv9CDVIHASOVIQimmpTO7FtCSJQR
YiPeK4a3Hhgp2A0k/T+j7vPzWfwGOFzCjLceLYu3TcGzVNrYYbgNVyVzylFUcxHN
AWVyWg6fs99XgAuzAiVMJnEpw8m3+iCnKur+b6FFc+ZknbksTDW+6lOh+8dQIRRi
VQKMoxWIuQEMdpK5rqVHBBhkhT6Yn36fLqssBNhO9L6a4BIu5DcbBYUXnvv8X5m+
ZSY8whMP/rUDbAK4tyCgdNLoyuiGr5wD
=muZr
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig