Kwetsbaarheid verholpen in nss

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in nss
Advisory ID   : NCSC-2019-0187
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-18508
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   : nss
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in nss (Network Security Service
  library) in Debian. Hierdoor is het mogelijk voor een kwaadwillende
  om een "NULL pointer dereference" te gebruiken in meerdere CMS
  (content management system) functies met een Denial of Service (DoS)
  tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00006.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH6U53+MTEyIH2VcAQogqQv/WrAnbgD6gXiwORqUGbGBARnVYa29vOF5
9P6cwMgEwLoYkNYqh9SvZCcPTWh4OZgBp97xSu8GeNHDt3piKbLaN6J5ZvJKeqEC
Rmw/SE30EP2CP61Lm6O5qnzzfVeD34dlmdUKJ0DI0BulHbvQN9/fF7DviJLaBLl6
9DTTcBgyGK+sf658Vp9uNEKFPI0yCRwtK7anvqaVkkJKHDIlCRSMhBJHJDpWsWte
/Le+mNAORt3WuCdY0NwLHvetpOkPoJ5bkV1pnSCIMnhEOtY9KAhzVBtrpgubZ2mH
VvWuHKYHbcL/BBb44PpfOYk5buA4glcGMl3IPhW+h2IciWlXwY1TMYCl25EoxwSC
0w//+eqk8lseNZraMsJHs5iAQBqzjPps4o1sGKBEMVVjsxWf284OUQJhxrxBJsgs
MIiBIKVB1siFspwgsQxWLHDHF6kGOu+jkC8krJ+yBt9hReRE5vucEmx2u+FODhdQ
5fPy/fVsnZbFNz84fH6TrAmdNeMuAr41
=GVzi
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig