Kwetsbaarheden verholpen in RubyGems

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RubyGems
Advisory ID   : NCSC-2019-0189
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-8320, CVE-2019-8321, CVE-2019-8322,
         CVE-2019-8323, CVE-2019-8324, CVE-2019-8325
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190418
Toepassing   : RubyGems
Versie(s)    : <= 2.4.5
         <= 2.5.3
         <= 2.6.1
Platform(s)   : Debian Linux

Update
  De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen in RubyGems, die een
  kwaadwillende mogelijk in staat stellen om gegevens te manipuleren
  of om willekeurige code uit te voeren.

  Een van de kwetsbaarheden betreft het verwijderen van een directory
  via een symbolische link bij het uitpakken van een gecomprimeerd
  bestand met tar. Een aantal van de andere kwetsbaarheden betreffen
  escape-sequence-injection-kwetsbaarheden. Ten slotte is er een
  kwetsbaarheid die een kwaadwillende mogelijk in staat stelt een
  malafide gem te installeren en daardoor willekeurige code uit te
  voeren.

Mogelijke oplossingen
  Ruby heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  RubyGems. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ruby-lang.org/en/news/2019/03/05
   /multiple-vulnerabilities-in-rubygems/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ruby2.3. beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4433

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXLhFeX+MTEyIH2VcAQrcOAv/avAdS+HzNh6w1zma41u1iMH+vnFbvRyR
JbPDl8McXDHUVgTANkNtDi/nEWk+monaWtuP6H3fAQDrlrJYxj/zZIKh/vXfKSrV
R/zL+RFNYN4pa5dXUvEvI2J2H6FMIVKeSkVNDXgBf59h8HzPuTGD4CxnWA18qDNo
zCfuo15iuvrtopgoWnx/W4YcVz8K8gg8bLCPuDaYxg6RV+jjfxFEDgbhShw6VzD2
YeCoebE2KehkP4mIZnoPhLpaTvLwd+iX0B1sdZ79Q6U0UzRGmQkX/UQD1iARZjSl
fmB5N/9SoAT0Z6UaemNxx8WG/WWzJVZ40aGYXLmBJpdeLYQRSgfA4CnZjxI+mugv
2MXgvRjfPX8eZRlTXHymHkaRc+MdqIzRp9fG3qWIkI29S4PbAje3bAco19D+QUcw
Dcj5SY3LteGbOSoYUuO8I7x2xpLBavwFPtSKV+hdCC2J4yo9twPPJO57nGYft//o
5hZXm+ARodDpHsGxQBLsGX+JtUVNdGbv
=PArC
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig