Kwetsbaarheden verholpen in RubyGems

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RubyGems
Advisory ID   : NCSC-2019-0189
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-8320, CVE-2019-8321, CVE-2019-8322,
         CVE-2019-8323, CVE-2019-8324, CVE-2019-8325
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190516
Toepassing   : RubyGems
Versie(s)    : <= 2.4.5
         <= 2.5.3
         <= 2.6.1
Platform(s)   : Debian Linux
         Red Hat Enterprise Linux


Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerken
  CVE-2019-8322, CVE-2019-8323, CVE-2019-8324 en CVE-2019-8325 te
  verhelpen.

Beschrijving
  Er zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen in RubyGems, die een
  kwaadwillende mogelijk in staat stellen om gegevens te manipuleren
  en om willekeurige code uit te voeren.

  Een van de kwetsbaarheden betreft het verwijderen van een directory
  via een symbolische link bij het uitpakken van een gecomprimeerd
  bestand met tar. Een aantal van de andere kwetsbaarheden betreffen
  escape-sequence-injection-kwetsbaarheden. Ten slotte is er een
  kwetsbaarheid die een kwaadwillende mogelijk in staat stelt een
  malafide gem te installeren waardoor willekeurige code kan worden
  uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Ruby heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  RubyGems. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ruby-lang.org/en/news/2019/03/05
   /multiple-vulnerabilities-in-rubygems/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van ruby2.3. beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4433

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-8322,
  CVE-2019-8323, CVE-2019-8324, CVE-2019-8325 te verhelpen. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1235

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXN1zMH+MTEyIH2VcAQqQmgv/XxBXfhEbC1Ol0f6zy+S697qxf3DLk4p8
Dj4Eo24pFDRbmHzeKd+TntAAkQLAUmCnd1SSPcGGuGkKGmnyAnWpo4EfL9pvFFuW
QhMcHUEwbGdqSVVrgkBEOgFQsLoiOIkQJxFowa7H0GKFZQJLJkByOBqe7BYwWDGR
WE/4ronWjtil3p58BKp6qSi9TUakvoPbJtuDXV6X8O4+/TrqqvaFrp5T/ipOtmdx
5cI8DtNio9xI6JPLb5YBazYsK9FgWzfUR8/4iMXYVbNRX3wtvZePO3H7hA4iZsyJ
4knUbgwhGcn81hWEKBUq8VLQjP8st+CoMspfLdv+zAU83lHVbylgQlyc+Y4HRxLW
UESBh76oHxJIb7MhywUVUvXSW9wIgtQwuu+SZ53EPl/H9P2f2tJqoeEg64XAdfQT
et/z9k0HRAtTNwxX5zfcpq6CFwb+BlQv7pKCyP8hCKOky1xqwkq2HD4qbEdq/JA4
233+t4h10wqlXkcCSp/0bO0yxG2D0zIa
=Jt3N
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig