Kwetsbaarheden verholpen in Xen hypervisor

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen hypervisor
Advisory ID   : NCSC-2019-0191
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190305
Toepassing   : Xen hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Xen hebben kwetsbaarheden verholpen in de
  hypervisor. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken en verhoogde
  rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Xen heeft mitigerende maatregelen gepubliceerd en patches
  uitgebracht. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-288.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-290.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-293.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-294.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXH7QQ3+MTEyIH2VcAQq/7Qv/f99I0Zp2HAsWGba9jB0ppAGN+c22CynQ
kSIul/u7deMFcx9/RZk7Qza8lorzXU/CoMSsDRppm12nxXnsEYsyb3wlEwLpfm+Y
ie8oiqN8Oj4LFeJ27MizrWB47Zs5elbRRXe8zcQlL9fmNtwYUmm0Amt3iYCLAcP5
F0kXjpRveQBHYpoR5GTY2iEBUJ9IXGh5VSttr/B2h2ViZ9eGaEz5NZkxvqisaYtR
GDQyWMiZ57unw8W8HAKXcQGRqfplBWH2QrsSiNahc4+3u/QGMlVzr2TBjsOUZ4QH
fgn9OmXYot55/k92Pao94RPs0Y+xk2sBzUXkeA4R65AmrcVH0G4fWR+Gc3wsaH71
wGZETmaqDcB21t29yhUyKaRnErrbjhlVpnzA19s07NkVNk9IyHnuNjC7mB6n6kX3
MNxxUuus0iRLw9BoEAs58WrVeOKseLlu/a0gLCErS4GwRttgORl+dTCK4R8PFjjx
WM7vyxd5ghK4BMw/cxtVX+mznxShMdHM
=bzdu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig