Kwetsbaarheden verholpen in PHP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2019-0196
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low

Uitgiftedatum  : 20190307
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : < 7.1.27
         < 7.2.16
         < 7.3.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van PHP hebben nieuwe security-releases van PHP
  uitgebracht. Op het moment van schrijven zijn enkel de changelogs
  gepubliceerd. CVE-nummers of beschrijvingen van de kwetsbaarheden
  zijn nog niet beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  http://php.net/archive/2019.php#id2019-03-07-3

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIF+rH+MTEyIH2VcAQqrvgv7BKGHwba/V39bPzX90RXBf9DiN8WBFcTS
av6jdpZpt76kbnR0ZG0x49a2OR1BHFKUC3/pU2jo5rZUNtdJpARpz7JYmEvJhOYx
cqizye3NaYLgUXRzguF5z37UYMi3Ou4q0xlvbqsxNyyFczSS+Ux5NZrcZG+Vw4XH
zCOFk+FUxSBRcpZjnOZGUMoLgbcleYcZJSdxddt2RPHSdL1FNZ//28nO/hG0u/xx
k6iPE+pZH5aw2QLVURKrpImagnmfLj8nZ96N85honolFcpvKwpE7Mlzmfm5sxXTP
uGbTxw3ucVNDxecYUq44MXKXROZWac9hQczGy4u+jcqYvjP4tC016jxaOeskEN4z
uLqTyZaawPKPlJyfp1iWaHOIl+JlYRqI1ChnQhFAPGNXuafsJh+FPv9dnIlPBbK4
NoE+kwj3ZI7hyvxHAtWGKJHuaGC95s/cysihIeVU4i5c7m1UjVYbFDoCOsst9ynM
ZLcdPsx5zRxpg5oO+KO4rtxz5AXn85mh
=Vp/I
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig