Cisco verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Cisco NX-OS

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Cisco verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Cisco NX-OS
Advisory ID   : NCSC-2019-0197
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1593, CVE-2019-1594, CVE-2019-1596,
         CVE-2019-1597, CVE-2019-1598, CVE-2019-1599,
         CVE-2019-1600, CVE-2019-1601, CVE-2019-1602,
         CVE-2019-1603, CVE-2019-1604, CVE-2019-1605,
         CVE-2019-1606, CVE-2019-1607, CVE-2019-1608,
         CVE-2019-1609, CVE-2019-1610, CVE-2019-1611,
         CVE-2019-1612, CVE-2019-1613, CVE-2019-1614,
         CVE-2019-1615, CVE-2019-1616, CVE-2019-1617,
         CVE-2019-1618
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190307
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco NX-OS

Beschrijving
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten
  * Denial-of-Service via Lightweight Directory Access Protocol, TCP
  Streams, Fibre Channel over Ethernet of Cisco Fabric Services
  packets.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheden in NX-OS te
  verhelpen. Meer informatie over de beschikbaarheid van updates treft
  u aan via de volgende locaties:

  -CVE-2019-1593:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nx-os-bash-escal

  - CVE-2019-1594:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nx-os-lan-auth

  - CVE-2019-1596:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-pe

  - CVE-2019-1597, CVE-2019-1598:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxosldap

  - CVE-2019-1599:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-netstack

  - CVE-2019-1600:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-directory

  - CVE-2019-1601:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-file-access

  - CVE-2019-1602:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-escalation

  - CVE-2019-1603:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-privesc

  - CVE-2019-1604:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-privesca

  - CVE-2019-1605:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nx-os-api-ex

  - CVE-2019-1606:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1606

  - CVE-2019-1607:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1607

  - CVE-2019-1608:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1608

  - CVE-2019-1609:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1609

  - CVE-2019-1610:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1610

  - CVE-2019-1611:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1611

  - CVE-2019-1612:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1612

  - CVE-2019-1613:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-cmdinj-1613

  - CVE-2019-1614:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-NXAPI-cmdinj

  - CVE-2019-1615:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-sig-verif

  - CVE-2019-1616:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-fabric-dos

  - CVE-2019-1617:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-npv-dos

  - CVE-2019-1618:
  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-tetra-ace

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIF+nH+MTEyIH2VcAQq4Xwv/T60C0sk/DH5nWut1ew7FQwDg7tKZg0i8
L9UulNmCJp6CsaIKV0eBV+gOZgLP/+vH9HusYCltTwA50SXmfA/0d5VkIQLea9aj
vunKXJHUtIPmKycW8sWYlelUhDWTd1pmCIH/mlYyI0LUslowzHRCqDjvnp1ASq8x
h692YO6F3o167G3nv6Y3cAArPrV5ULIh060BiCB1fn3BdBvYisk2YdkN4xLQR0pF
Jv7WGzpANXynL/HImVoUhwucUiqVBuHwDkN5wDo9UOYLi400tj5G6VSZFZgwOOB7
g80xU96S3YYBysPJPpMTMdYASdhe5j5Js/E044QDDsQshl9kwGkq0ldjZstfm04Q
Nh7KjP1wn3GYl2Y0gCXDK9HjWDAzvZzHreElVYhBRq5puvBCmrK2UBC+/CenbuSs
EZkQJx9Hnyz7qkWsypQHn/k+LBBnzOzx+asAUIZBb23kxV++/XhBHjDadYRAjY/u
zPfxTod1p6ydrTw74ETev0VWrc3J/0ZZ
=c+4E
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig