Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0208
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0265, CVE-2019-0269, CVE-2019-0270,
         CVE-2019-0271, CVE-2019-2484
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : SAP
         SAP BI
         SAP Client
         SAP Finance
         SAP Netweaver
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de SAP Business Client,
  SAP Netweaver, SAP Business Intelligence, SAP Finance en SAP Basis.

  Door deze kwetsbaarheden te misbruiken kan een beveiligingsmaatregel
  omzeild worden. Ze stellen een kwaadwillende daarnaast in staat een
  Cross-Site Scripting (XSS) of XML External Entity (XXE) aanval uit
  te voeren.

  De kwetsbaarheid voor de SAP Business Client heeft een CVSS score
  van 9.8 hierover is weinig informatie beschikbaar. De kwetsbaarheid
  voor SAP Netweaver heeft een CVSS score van 6.5 en betreft een XML
  External Entity (XXE) kwetsbaarheid.

  SAP heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:
  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=515408080

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIeFTn+MTEyIH2VcAQoZ3gv/R6OEe0/HWQ9eiOes6HpamWxxKCd5x5Br
xTV9pqXmw2T8REVa8/au6ppyAx0TXUKw7d1UPDAI4Qx0aT4nWOiy0BEpUYoRYO7+
jsbzw7HmotzfhdbN7FzRDOTi4TC/Mqtx1X98i7PE9Z1yma4d6u3PnyDzfrhnH8uc
VkAzMEA7DJQ7X1OHya4yUoZc8nhhHpHJg51DAjoghVWfe6KQDSEiPDCZFCQurPkd
Ow0Gzo4uiSlsOouf7AZY7v34ojxgFolcwOOhjwsJFg7aKSa3qlQJe19vID1ahzcC
Hrh63zPYlei0edsCe4ZPjRGLHzgszv0VKKTWq/F9reIUKYAwJTCXwPqSDo/TCOMc
yY3DWduVElaXwlUZ1daE5TMGW/YlsfuW8lH+Dt/3/o9nFhj5IfRnd7k4fvart4e0
GXCWwbUf5HeG/GB1V5xIHgZ0+3+HXww/dP2BMb0xH+RkuB8gAvR95hhtdBcknFaI
yunVAh16MWwy7rL0gjRtHhgWouqR+jii
=17EH
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig