Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2019-0210
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2019-0603, CVE-2019-0614, CVE-2019-0617,
         CVE-2019-0682, CVE-2019-0683, CVE-2019-0689,
         CVE-2019-0690, CVE-2019-0692, CVE-2019-0693,
         CVE-2019-0694, CVE-2019-0695, CVE-2019-0696,
         CVE-2019-0697, CVE-2019-0698, CVE-2019-0701,
         CVE-2019-0702, CVE-2019-0703, CVE-2019-0704,
         CVE-2019-0726, CVE-2019-0754, CVE-2019-0755,
         CVE-2019-0756, CVE-2019-0759, CVE-2019-0765,
         CVE-2019-0766, CVE-2019-0767, CVE-2019-0772,
         CVE-2019-0774, CVE-2019-0775, CVE-2019-0776,
         CVE-2019-0782, CVE-2019-0784, CVE-2019-0797,
         CVE-2019-0808, CVE-2019-0821
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van
  Microsoft Windows verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken om een denial-of-service-aanval uit te voeren,
  willekeurige code uit te voeren, verhoogde rechten te verkrijgen of
  gevoelige gegevens te bemachtigen.

  De belangrijkste kwetsbaarheden betreffen de DHCP client en de
  Microsoft Graphics Component. In de DHCP client kan er willekeurige
  code worden uitgevoerd onder de rechten van de gebruiker na
  ontvangst van een malafide antwoord op een DHCP-request. Van twee
  kwetsbaarheden in de Microsoft Graphics Component heeft Microsoft
  aangegeven dat er exploits worden waargenomen. Deze kwetsbaarheden
  betreffen het verkrijgen van verhoogde rechten.

  De details van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0754 is
  publiekelijk bekend gemaakt.

  Hieronder staan overzichten van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Windows Kernel-Mode Drivers:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0776 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows DHCP Client:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0697 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0698 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0726 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0755 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0767 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0775 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0782 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0696 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0702 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Print Spooler Components:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0759 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0772 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Servicing Stack Updates:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | ADV990001   | onb. | Defense in Depth          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0754 | 5,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0765 | 6,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0766 | 6,70 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0784 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | ADV190009   | onb. | SHA2 code signing support      |
  | CVE-2019-0603 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows SMB Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0703 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0704 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0821 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0617 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Active Directory:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0683 | 4,90 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft XML:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0756 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hyper-V:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0690 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0695 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-0701 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Subsystem for Linux:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0682 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0689 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0692 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0693 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0694 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0774 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-0797 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0808 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-0614 | 4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCEH+MTEyIH2VcAQoBnwv9FP0mdOSp7nBhBv3ALPu0dyU6yM2tm31F
bxb0frXfxx7I7gyOM4qVADsXLNu75367tPI/tt6N00VRAL0vpiKUMqo1Js0L7ESo
dBj6iM4UQNZ9cc05axSdfNpf/g9O4oF/uiSnCCfESTcWu6SZBRZA3GJBIrKKP0je
rimUyhMsiPRgCB1hrB/nyHZzg+WDhzkd7z3imL24DeDQf81+JVg/1qyuBHzyYqNG
tGAaCKSVCYP01dzrizPHvZk/Eh0I+CWTM8oTeYZCc/ystXnLBYwpyDnDaaNDuwrT
pSenFQGrPGa/l2GPlDYCFguMlzjD6LITrKm4Z/rrAssoY0rMNS6Qs1XXbHyGq2dQ
OLIqYFA5YHdlxTcf90uZ7tgQ+ghfYSFuOiZnsa4ispx+Eb4p9O4Z1JXCsv20RtOE
Ocjc7ALvXV1iAjGQZ09coeyWbq2lej2onMVZ3DBHTGLJsYQuINiCrEC/jG/+g3ib
R16I7xvLqpvE4SkxldG8wzb1zmubdYr4
=/2J5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig