Kwetsbaarheid verholpen in Azure

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Azure
Advisory ID   : NCSC-2019-0211
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0816
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190312
Toepassing   : Microsoft Azure
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Azure. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  beveiligingsmaatregelen te omzeilen. De kwetsbaarheid wordt
  veroorzaakt door een logicafout bij de wijze waarop Azure SSH
  sleutelparen toekent tijdens het aanmaken van een nieuwe virtueel
  systeem. Dit kan ervoor zorgen dat er andere SSH sleutels worden
  toegevoegd aan het .ssh/authorized_keys-bestand en heeft betrekking
  op UbuntuServer:18.04-LTS-systemen in Microsoft Azure.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.1 (Build 824)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXIgCJ3+MTEyIH2VcAQqq+Qv9EftIS0Q46Kk0LtvttjvjcVG+Aad1BEeu
Sw9vdzsYRpg3VjfkOYyxJS4CPDmM+XHJtnVahTUDQ5xWFmP5NAiL9ZR/RYy3HejX
Wy3TQzsL+AuYM2qPxN6rZCiUy8Ga4+SG4GhlyWZpqeDDuvNDynvVBmIEWGGWkbZb
XIAdDwMWsOLlNGgTjkYo2DhEnewEUj//clmXYoszN28h/MmbT+EAxBEIYNl8uBwt
+oxMRiU5mgNfwOVa9CLIVBf2A9ENkQtvKWvz7Xvd9MzlPyy6mSJKj1NKJkabvUx4
9HWukPLqz7xfLO445g07xXXS3Er1OfjAWI8tX45J56To7lR8y9go0Tng932YQ1D5
F3+F3Qzr09J+c1vUDFO6ETfqLEezooPGBI2F9iaEghORq8pna7KD119H264NBHdj
hOs60kyY7xYB2bSGPNoqxbB5D/ekLp9YsVERL1n/wTjwktor2GGZYX1B+C4+mPqg
ohC/GQgL0/f4PIoPMvPA29SnNt7xrkKw
=2Kqr
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig